Ska min mors fastighet ingå i bouppteckning och arvskifte även om hon skänkt den till min bror?

2020-10-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, min mor har avlidit i aug-20 och år 2012 i gåva lämnat över det hus/villa hon ägt sedan min far avled år 2007 till min bror. Detta har skett utan att överhuvudtaget prata med mig. Min mor har sedan överlåtelsen bott kvar i huset ända fram till sin död, med undantag för de senaste 18 mån då hon bott på äldreboende. Bara jag och min bror kan ärva och jag undrar om husets värde kan/bör inkluderas i min mors kvarlåtenskap/tillgångar i samband med bouppteckning och arvsskifte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga har avled din mor i augusti i år. År 2012 skänkte hon sin fastighet till din bror. Gåvan har skett utan att överhuvudtaget prata med dig om det först. Din mor har sedan överlåtelsen bott kvar i huset fram till att hon avled (med undantag för att hon de senaste 18 månaderna bott på äldreboende). De enda arvingarna är du och din bror, varför du undrar om fastighetens värde bör eller kan inkluderas i kvarlåtenskapen i samband med bouppteckning och arvskifte.

Eftersom det endast är du och din bror som är arvingar är utgångspunkten att ni ärver hälften vardera av kvarlåtenskapen efter er mor. Kvarlåtenskapen har dock minskat på grund av att din mor skänkt bor sin fastighet till din bror.

Gåva till bröstarvinge utgör förskott på arv som utgångspunkt

När det gäller gåvor till bröstarvingar är utgångspunkten att sådana utgör förskott på arv per automatik. Allt det en arvlåtare under sin livstid givit till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). I avräkningen innefattas inte kostnader en förälder lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning och inte heller sedvanliga gåvor vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor. Som exempel kan anges "vanliga" julklappar, födelsedagspresenter m.m. ska inte avräknas som förskott på arv (jfr 6 kap. 2 § ÄB). Avräkning ska som utgångspunkt ske efter egendomens värde vid mottagandet (6 kap. 3 § ÄB). I ert fall innebär det att om fastigheten ska avräknas som förskott på arv ska det utgås från vad den var värd vid mottagandet (år 2012). Avräkningen innebär att du får ta del av mer (eller allt) av er mors kvarlåtenskapen, eftersom din bror redan fått ett förskott på arv. Som utgångspunkt är din bror inte skyldig att återbära eventuellt överskott om förskottet inte till fullo kan avräknas (6 kap. 4 § ÄB). Det innebär i praktiken att det kan innebära att din bror får mer i arv efter er mor om fastigheten var värd mycket och det inte finns mycket kvarlåtenskap efter er mor.

Det förstärkta laglottsskyddet

En förälder kan aldrig göra sina barn helt arvlösa. Det en bröstarvinge ska ärva efter sin förälder utgör dennes arvslott. Om en förälder skriver ett testamente enligt vilket bröstarvingen inte erhåller någonting, kan vederbörande påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1-3 § ÄB). Detta kan aktualiseras i ditt fall om fastighetens värde var så stort att du inte får ut din laglott (hälften av vad din arvslott hade varit, fastigheten inkluderad).

Det förstärkta laglottsskyddet framkommer av 7 kap. 4 § ÄB. Skyddet innebär att om arvlåtaren skänkt bort egendom under sådana förhållanden att gåvan är att likställa med testamente, kan det begäras att den ska gå åter i den mån att bröstarvinge får ut sin laglott. En förutsättning för att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras är att arvlåtaren "bortgivit" egendom. Sett till förarbeten och praxis rör det sig inte enbart om gåvor utan även om benefika dispositioner. Utöver kravet om bortgivande krävs att det sker för att ordna med successionen, dvs. syftet ska vara att jämställa med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet träffar typiskt sett två typer av gåvor:

(1) Gåvor givaren gör när den ligger för döden (eller tror att döden är nära förestående)
(2) Gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes (t.ex. genom att behålla nyttjanderätten och bo kvar i en fastighet som bortskänkts)

I ditt fall skulle därmed eventuellt punkt 2 ovan kunna vara aktuell. Om så är fallet kan din bror vara skyldig att återbära tillräckligt för att du ska ha rätt till din laglott.

I ditt fall kan jag inte ge något besked om hur mycket du har rätt till. Det krävs en djupare genomgång av alla omständigheter som har skett för att så ska vara möjligt. Däremot är, som redogjorts för, utgångspunkten att gåvor till bröstarvingar ska utgöra förskott på arv och avräknas. Samt att det förstärkta laglottsskyddet eventuellt kan aktualiseras.

Min rekommendation om du och din bror inte kan enas är att du anlitar en jurist som företräder dig och ser till dina intressen. Juristen kan gå igenom ärendet och ge förslag på hur ni ska gå vidare och kan givetvis även företräda dig för det fall att det uppkommer en tvist. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1224)
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?
2021-04-29 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92030)