Ska min bostadsrätt ingå i bodelningen vid skilsmässa?

2017-11-26 i Bodelning
FRÅGA
Om en bostadsrätt (av äktahälft) skrivits över till mig under äktenskap, kommer bostaden då delas vid bodelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänkte först nämna att makar betraktas som två helt självständiga rättssubjekt. Detta innebär att ni kan äga er egen egendom och har inget gemensamt ansvar för den andras personliga skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB)). Vigseln innebär dock att ni får giftorätt i den andra makens egendom, men ni äger fortfarande ert giftorättsgods och har i regel rätt att själv att råda över egendomen.

Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods (se 7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan utgöra enskild egendom om den exempelvis undantagits genom äktenskapsförord (se 7 kap. 2 § ÄktB).

Detta innebär att om bostadsrätten inte utgör enskild egendom så räknas den som giftorättsgods och ska ingå och delas i en eventuell bodelning.

Då egendomen ska fördelas vid bodelning är utgångspunkten att varje make har då rätt att i första hand få sin egendom (se 11 kap. 7 § ÄktB). Om ni använder bostadsrätten som er gemensamma bostad aktualiseras dock en speciell bestämmelse om vem som anses ha bäst rätt till den efter skilsmässan. Utgångspunkten är att den bäst behövande maken har bäst rätt till den gemensamma bostaden (se 11 kap. 8 § ÄktB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2919)
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt

Alla besvarade frågor (97662)