Ska man välja förskott på arv eller lån?

2019-05-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor har ett värde i sin lägenhet, utöver det ett sparkapital. Nu vill jag låna en mindre summa pengar (50.000) och har inte möjlighet till att återbetala inom kort. För att det skall undvikas oenigheter inför en framtida bouppteckning, skall vi skriva ett lånebrev, gåvobrev eller förskott på arv? Som jag förstår räknas alla dessa in i boet om man inte skriver ett testamente där man uttryckligen skriver gåvan som enskild egendom. Vi är tre syskon varav mina två äldre inte har någon kontakt med mor. Mor har tidigare skrivet ett testamente att mina syskon endast får sin arvslott vid bortgång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finner man i ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv är inte något i sig utan en variant på gåvobrev. Som huvudregel räknas alla större gåvor till bröstarvingar som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Den som ger gåvan kan dock välja att uttryckligen skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska anses som förskott på arv.

Om ni gör det som ett lån kommer det inte påverka arvet eftersom att din mor ger dig 50 000 men har en fordran från dig på 50 000 är hennes tillgångar lika stora.

Om ni gör det som en gåva där det är att anse som förskott på arv innebär det att det ska dras av från din arvslott när fördelningen görs (6 kap 1 + 3 § ÄB). Vilket innebär att ditt arv blir lika stor men fördelat mellan gåvan och tillfället då arvet betalas ut.

Om ni gör det som en gåva utan att det är förskott på arv kommer det räknas av innan någon fördelning görs vilket medför att arvet för alla tre bli mindre, men du har fått en gåva tidigare vilket innebär att din totala andel blir större än dina syskon.

Oavsett vad ni väljer kan det ju leda till osämja om de andra syskonen inte tycker om alternativet ni valt, men om handlingen (tex låneavtal om ni väljer att göra det som ett lån) ni gör är giltigt bör det inte vara några svårigheter att göra fördelningen då de inte har någon grund att kräva något annat utifrån detta. Notera att testamentets giltighet och liknande omständigheter också är relevanta.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1102)
2020-05-31 Lån och förskott på arv
2020-05-31 Är gåva till barnbarn att se som förskott på arv?
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente

Alla besvarade frågor (80615)