Ska man tillämpa norska eller svenska arvsregler?

FRÅGA
Vår pappa var norsk medborgare och bodde där i 17 och gick bort i oslo, han var också svensk medborgare. Han har mycket skulder och vi undrar hur vi ska gå tillväga med allt och undrar även om vi ärver dessa skulder? Vi har inte fått något ordentligt svar av någon och det har gått ett tag sen dödsfallet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svenska arvsregler ärver barn egendomar efter sina föräldrar, däremot ärver man inte skulder. Det man först måste konstatera är dock vilket lands lag som ska tillämpas i det är fallet.

Vilken lag som ska tillämpas:
De internationella arvsreglerna har ändrats mycket de senaste åren. Den tidigare nordiska arvskonventionen har ändrats en del för att likna de regler som finns för utomnordiska dödsfall. Som huvudregel utgår man från att man ska tillämpa den lag där den avlidne personen har sin hemvist. Att definiera var en person har sin hemvist kan vara svårt och det finns ingen tydlig definition i någon lag om det så kallade hemvist-begreppet. Det man generellt kan säga är att alltså inte enbart kollar på medborgarskap vid bedömningen. Det låter på frågan som att er pappa har bott de senaste 17 åren i Oslo oavbrutet och då skulle jag säga att han har sin hemvist i Norge oberoende av det svenska medborgarskapet. Enligt dessa regler blir då norsk lag tillämplig på arvssituationen.

Det kan dock finna undantag om det är så att er pappa själv har skrivit ner någonstans vilken lag han vill ska tillämpas på hans arv. Ett så kallat lagval. Det finns inget formkrav för hur ett sådant lagval ska se ut men det ska däremot framgå tydligt den avlidnes vilja. Finns det inget sådant val av er pappa blir det norsk lag som ska tillämpas och det är nog lättast att vända sig med de fortsatta juridiska frågorna till en norsk jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (946)
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (94360)