FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv16/12/2020

Ska man skatta på ett förskott på arv?

Förtida uttag av arv - Skatteaspekt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man ska skatta på ett förskott på arv. Först kommer jag att förklara vad förskott på arv är för något, och därefter kommer jag att gå in på skatteaspekten.

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

Det som arvlåtaren ger till sina barn under sin livstid ska räknas bort som barnets förskott på arv efter arvlåtaren (6 kap 1 § första stycket ÄB). Den här bestämmelsen bygger på tanken att en arvlåtare, alltså den som gått bort, ska behandla sina barn lika. Därför anses det som en förälder givit till ett barn under sin livstid som ett förskott på arv.

För att förtydliga vad ett förskott på arv är kommer här ett exempel:

Låt säga att en förälder under sin livstid har givit sitt ena barn 50 000 kr i gåva, vilket då anses vara ett förskott på arv. När föräldern dör är hens kvarlåtenskap (egendom som tillhör den avlidna) värd 100 000 kr. Föräldern har ett annat barn, som inte har fått något förskott på arv. Kvarlåtenskapens värde, alltså 100 000 kr, ska ökas med förskottet och blir 150 000 kr (100 000 + 50 000 = 150 000). Det innebär att barnen ska ärva 75 000 kr var av sin förälder (150 000 / 2 = 75 000). Det barnet som inte fått förskott på arv får sina 75 000 kr, medan barnet som redan fått ett förskott på arv på 50 000 kr får 25 000 kr (75 000 - 50 000 = 25 000).

Om föräldern däremot i samband med gåvan skrivit ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arv så gäller det istället. I så fall finns inget förskott på arv och barnen delar lika på arvet.

Om en gåva däremot givits till någon som inte är barn till den som gått bort, så gäller det motsatta. Alltså att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Gåvan räknas som förskott på arv bara om det framgår att det varit tanken med gåvan.

Arvsskatt

Sedan den 1 januari 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige. Det innebär att man inte behöver skatta på det man fått i arv, oavsett om det är förskott på arv eller ett vanligt arv.

Gåvoskatt

Eftersom förskott på arv från början är en gåva är det bra att känna till att vi inte heller har någon gåvoskatt i Sverige. Även den avskaffades 1 januari 2005.

Sammanfattningsvis har vi varken arvsskatt eller gåvoskatt i Sverige, vilket betyder att man varken behöver skatta på arv eller gåvor.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?