Ska man registrera köp av bostadsrätt?

2020-09-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej på er! Tack, för en bra tjänst! Jag funderar vad dessa begrepp betyder: 1). Hyres-/arrendekontrakt 2). Uppsägningshandling för uthyrning av bostadsrätt 3). RegistreringsbevisYtterligare några frågor: 4). Vid köp av bostadsrätt undrar jag var köp registreras i Sverige? Är detta något som automatiskt sköts av mäklaren vid försäljning av en bostadsrätt, eller är det nya ägaren som måste anmäla köp av bostadsrätt? Vart vänder man sig för att registrera köp? Kommer nya uppgifter om ägandeskap automatiskt i deklarationen eller måste man själv skriva att man är ägare till bostadsrätt i deklarationen? 5). Kan man anmäla köp av bostadsrätt flera år efter att den blivit köpt? Var anmäls köp av bostadsrätt? Tack, för att ni svarar så utförligt som möjligt! Önskar er en jätte fin dag!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyres - & arrendekontrakt

Ett kontrakt är ett skriftligt avtal med detaljer om ett rättsligt förhållande mellan två parter. Ett hyreskontrakt avser ett avtal där ett hus eller en del av ett hus upplåts till nyttjande mot ersättning. (12 kap. 1 § jordabalken) I praktiken är detta när man betalar någon för att få bo eller få driva verksamhet i någon annans lägenhet, hus eller lokal. Ett arrendekontrakt avser upplåtande av jord till nyttjande mot vederlag. Det finns fyra typer av arrenden: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. (8 kap. 1 § jordabalken) Jordbruksarrenden används när arrendatorn (den som betalar för en rätt att nyttja marken) ska bedriva jordbruk på marken. (9 kap 1 § jordabalken) Bostadsarrenden används när arrendatorn ska göra annat än jordbruk på marken och får uppföra ett bostadshus på marken. (10 kap. 1 § jordabalken) Anläggningsarrenden används när arrendatorn ska göra annat än jordbruk och arrendatorn har rätt att driva förvärvsverksamhet på marken. (11 kap. 1 § jordabalken). Övriga arrenden klassas som lägenhetsarrenden. (8 kap. 1 § andra stycket jordabalken). Skillnaden mellan hyra och arrende är därför inte alltid tydlig, men avtalet är vägledande tillsammans med omständigheten om man har rätt att enbart bo på platsen eller om rätten att bruka marken är inkluderad.

Uppsägningshandling för uthyrning av bostadsrätt

Uppsägningshandling är inte ett definierat begrepp i bostadsrättslagen. Eftersom man i normalfallet inte hyr sin egna bostadsrätt (utan man är medlem i en bostadsrättsförening och har nyttjanderätt till sin lägenhet) låter "uppsägningshandling för uthyrning av bostadsrätt" som en skriftlig uppsägning av en andrahandshyresgäst som har hyrt en bostadsrätt.

Registreringsbevis

En bostadsrättsförening ska vara registrerad. (1 kap. 1 § bostadsrättslagen) Innan en bostadsrättsförening tillhandahåller lägenheter ska en ekonomisk plan upprättas av styrelsen och registrerats hos Bolagsverket. Planen ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna bedöma föreningens verksamhet. (3 kap. 1 § bostadsrättslagen) Handlingarna hos bolagsverket utgör föreningens registreringsbevis.

Köp av bostadsrätt

För att kunna få rätt till en bostadsrätt krävs det att man är medlem i dess bostadsrättsförening. (1 kap. 3 § bostadsrättslagen). Vanligtvis är det säljaren som anmäler till föreningen vem den tänkt sälja bostadsrätten till och föreningens styrelse ska sedan pröva om den tänkta köparen får bli medlem i föreningen.

Ett upplåtelseavtal ska upprättas mellan säljaren och köparen. Mäklaren hjälper ofta till med det praktiska pappersarbetet men inte alltid, det beror på vad säljaren avtalet med mäklaren. Upplåtelseavtalet måste vara skriftligt och ska innehålla information om "parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift". (4 kap. 5 § bostadsrättslagen) Det är alltså bostadsrättsföreningen som håller ett register (lägenhetsförteckning) över vilken medlem som har nyttjanderätt till vilken bostadsrätt. Medlemskap i bostadsrättsföreningen och upplåtelseavtal måste vara färdigt innan man har rätt att börja nyttja bostadsrätten.

Lantmäteriet har ett nationellt lägenhetsregister med information om alla bostadslägenheter. (2 § lag om lägenhetsregister) Där framgår information som t.ex. area och antal rum, men inte någon personlig information om de som bor i lägenheten. Detta lägenhetsregister ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar.

Att köpa en bostadsrätt är inte en beskattningsbar transaktion eftersom det inte utgör en form av inkomst. Vill man däremot göra avdrag för låneräntor behöver man fylla i detta på sin deklaration. Ofta har Skatteverket fått in kontrolluppgifter från den bank man lånat pengar ifrån, och uppgifterna kommer då vara förtryckta i deklarationen. För individuella frågor om ens deklaration är det bäst att kontakta Skatteverket direkt.

Sammanfattning

Den form av "registrering" som sker vid köp av en bostadsrätt är hos den bostadsrättsförening som äger bostadsrätten. Det sker i samband med att köparen godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen och ett upplåtelseavtal har ingåtts mellan säljaren och köparen. Medlemskapet och upplåtelseavtalet ska vara klart innan man börjar nyttja bostadsrätten och kan alltså inte ske flera år efter köpet, förutsatt att köpet gått till på rätt sätt. Gällande deklarationen behöver köp av bostadsrätt inte finnas med, vill man däremot göra ett låneränteavdrag ska uppgifter om det framgå i deklarationen. Banken skickar oftast in kontrolluppgifter till Skatteverket på eget initiativ.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1165)
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna
2021-03-31 Är det en "störning" att det låter när det regnar?

Alla besvarade frågor (91063)