Behöver en fullmakt registreras?

2016-09-28 i Avtal
FRÅGA
Vart skickas en generalfullmakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med en generalfullmakt menas normalt en fullmakt som ger fullmaktstagaren behörighet att rättshandla i fullmaktsgivarens namn för dennes räkning i alla förmögenhetsrättsliga situationer. Precis som andra fullmakter som omfattas av 2 kap. avtalslagen behöver inte fullmakten skickas någonstans för registrering. Fullmakten behöver inte ens vara skriftlig, men pga. bevissvårigheter är det definitivt att rekommendera att ni upprätter en noga formulerad skriftlig fullmakt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88430)