Ska man låta barn som misstänks fara illa träffa umgängesföräldern?

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har gemensam vårdnad med mitt ex över våra två barn, 5 och 7 år.De bor hos mig och är hos honom varannan helg. Han är dömd för misshandel på mig och har även varit fysisk och psykisk emot dem. Nu vill barnen inte åka dit längre trots mina försök att övertala dom till det. Jag har även varit i kontakt med både socialen och familjerätten i vår kommun och de säger att jag ska hålla barnen hemma om det är för deras bästa. Ska jag tvinga barnen att åka till sin pappa fast de inte vill? Hur ska jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att barn har rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar, om det är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Precis som familjerätten säger är det inte förenligt med barnets bästa att umgås med en förälder som utövar någon typ av våld mot barnet.

Hot eller våld mot barnet eller mot den andra föräldern talar för att man inte är en lämplig vårdnadshavare. Skulle vårdnadsfrågan prövas på nytt talar informationen du gav mig således för att du ska få ensam vårdnad om barnen. Barnens pappa låter inte heller lämplig att ensam ha något umgänge med barnen. Umgänget är till för barnet och inte föräldern och därför inte en absolut rättighet om barnet far illa.

Barn ska som en huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Risken finns alltid att man blir anklagad för umgängessabotage när man håller barn borta från umgängesföräldern. Eftersom du försöker få barnen att vilja träffa den andra föräldern talar det mot umgängessabotage, samtidigt som barnen självmant på grund av rädsla för psykisk och fysisk misshandel inte vill åka och träffa den andra föräldern. Detta i kombination med att det föreligger starka misstankar om att barnen utsätts för våld talar mot att barnen ska träffa umgängesföräldern.

Mitt råd i din situation vore att försöka få till en ändring i vårdnaden och umgänget så att det blir förenligt med barnets bästa.

Om du vill komma i kontakt med en jurist som hjälper dig vidare kan du kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1672)
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

Alla besvarade frågor (91094)