Ska man få uppehållstillstånd om man är en ensam vårdnadshavare?

Hej, En god vän har ansökt om uppehållstillstånd efter att tidigare ha fått sin ansökan avslagen. Detta avslag har nu överklagats då personen i fråga sedan avslaget blivit tilldömd ensam vårdnad av sitt omyndiga barn av svensk domstol. Barnet är fött i Sverige har svenskt medborgarskap. Den andra föräldern är svensk medborgare. Vad gäller för min vän, kan hen få sin överklagan avslagen igen trots att hen nu är barnets ensamma vårdnadshavare?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga undrar du huruvida din vän kommer att beviljas uppehållstillstånd eller inte, det vill säga hur sannolikt det är att domstolen dömer till din väns fördel. Jag kommer därför att anta att ni överklagade inom överklagandefristen och att det inte finns några processuella hinder för prövning av din väns ärende. 

Vad avser din väns överklagan rör det sig här om ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till familjemedlem, mer vardagligt benämnt anhöriginvandring. De lagregler som aktualiseras i det här fallet stadgar att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn bosatt i Sverige, eller en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett barn bosatt i Sverige (5 kap. 3a § p.3 och p.4 UtlL). Uppehållstillstånd på grund av anknytning till person ställer även upp kravet att tillstånd endast kan beviljas om sökanden kan försörja sig och har en bostad för sig och den anhöriga. (5 kap. 3 b §). Nu vet jag inte hur omständigheterna ser ut för din vän, men om han uppfyller försörjningskravet bör sannolikheten för beviljat uppehållstillstånd bedömas som god. Beslutet om att din vän är ensam vårdnadshavare talar för din väns sak, då det är ett bevis för att hen har en stark anknytning samt avser att utöva umgänge i en större omfattning med barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000