Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?

FRÅGA
Hej! Min far är omgift med en kvinna som inte har ej heller kan få egna barn. Han kommer nu att ärva pengar och kommer att investera dessa pengar i ett hus där de ska bo i. Min fråga är kort och gott vad som händer med dessa pengar i ett scenario då min far går bort före sin nya fru samt vad som händer om hon går bort före honom! Hon har som sagt inga egna barn men hon har två yngre syskon.
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är beroende av om arvet är villkorat eller inte. För att kunna svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av äktenskapsbalken (förkortat ÄktB).

Enskild egendom eller giftorättsgods?

Det som delas lika mellan makar vid en bodelning är giftorättsgods. Den enskilda egendomen undantas från en bodelning. All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det går att finna en lista i äktenskapsbalken där det som anses utgöra enskild egendom räknas upp. Där framgår det att egendom som genom testamente med ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Avgörande för din fråga är därför om arvet är villkorat eller inte.

Om arvet som din far kommer köpa fastigheten med inte har ett villkor där det framgår att det ska vara hans enskilda egendom så kommer bostaden utgöra giftorättsgods. Detta förutsatt att din far och hans respektive inte upprättar exempelvis ett äktenskapsförord.

Vad sker när din far respektive hans fru går bort?

När ena maken dör räknas äktenskapet som upplöst (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap är upplöst ska en bodelning ske där egendomen fördelas lika mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Som jag tidigare nämnt så är det giftorättsgodset som delas lika mellan makarna. Den enskilda egendomen undantas från bodelningen.

Oberoende av om det är din far eller hans maka som går bort först så kommer giftorättsgodset att delas lika mellan dem. Om din far köper huset genom arv som är villkorat kan huset anses träda istället för pengarna och bli hans enskilda egendom. Eftersom enskild egendom undantas från bodelningen så kommer detta tillfalla din fars arvingar.

Kort sagt så kommer arvet vara med i en framtida bodelning om det inte finns ett villkor i ett testamente. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Har du någon annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96614)