FrågaSKATTERÄTTArvsskatt10/04/2017

Ska man betala skatt på arv från ett annat land?

Vad gäller för svenska skatteregler när man får arv från utlandet (EU) där dödsboet säljer en bostad.

Vi har ju ingen arvsskatt i Sverige och vad vanliga fall så skall ju dödsboet betala skatt på vinst vid försäljning av bostad.

"Tillgångar som förvärvas genom arv, gåva m.m. 21 § Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation."

I och med att den tidigare ägaren inte var svensk medborgare eller invånare så tolkar jag det som att ingen skatt skall betalas i Sverige. Är detta en korrekt tolkning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du väljer att rikta din fråga till oss på Lawline.

Kort svar på din fråga:
Du feltolkar kontinuitetsprincipen lite även om du faktiskt hamnar i rätt slutsats.
Resultatet blir att skatt inte ska betalas i Sverige oavsett, men det beror inte på den regeln utan på Inkomstskattelagen 8:2. (förkortas IL nedan).
Men skatt kan behöva betalas i andra länder och det har inte med regeln ovan, eller svensk reglering att göra över huvudet taget.

UTREDNING:

Kontinuitetsprincipen:
Det du beskriver är kontinuitetsprincipen som kanske verkar som en liten grej men som reglerar både bolags möjligheter att sälja tillgångar billigt till bolag i samma koncern, samt möjligheten för Sven Jönsson att ge bort fem aktier i volvo till sina två barn.
Det är på grund av den bestämmelsen som gåvor och arv är skattefria i Sverige, även om själva bestämmelsen för just det finns i IL 8:2.
Arv och gåvor är alltså skattefria. Men vissa tillgångar som ges bort innehåller skatteskulder. Med varje gåva finns alltså även en potentiell skatteskuld inbakad.

Man kan illustrera det hela med ett exempel:
Sven ger bort 6 volvoaktier till sitt barn. Volvoaktierna är i dagsläget värda 100 kronor per aktie vid en försäljning totalt 600 kr.
Sven har köpt aktierna för 50 kr per aktie, totalt 300 kr.
Vid en försäljning till barnet eller annan person så hade Sven haft en kapitalvinst på 300 kr som beskattas sin inkomst av kapital. (Aktier hör till inkomstslaget kapital eftersom det inte är inkomst av tjänst i det här fallet).
Om barnet köper aktierna så kommer barnet alltså ha en anskaffningskostnad på 600 kr totalt. Om barnet sen säljer aktierna för 700 kr så kommer barnet att behöva betala skatt för en kapitalvinst på 100 kr.

Om vi istället gör så att Sven ger barnet aktierna så kommer alltså barnet få aktier värda 600 kr gratis. Här aktualiseras kontinuitetsprincipen.
När barnet vid samma tillfälle som ovan säljer aktierna för 700 kr så får barnet inte använda 600 kr som anskaffningsvärde för aktierna. Barnet har inträtt i Svens skatterättsliga ställe och får därför använda Svens ursprungliga anskaffningsvärde. Barnet kommer därför ha en kapitalvinst på 400 kr. (700 - 300 kr).

Det innebär alltså att kontinuitetsprincipen flyttar över skatteplikten till den person som slutligen säljer egendomen. Gåvan skulle kunna ges vidare flera led och det är först när den säljs som säljaren beskattas för en kapitalvinst.

Någon skatt ska alltså inte betalas till det svenska Skatteverket. Däremot kan skatt behöva betalas till den utländska staten.

Utländska skatter:
Det som blir lite intressant i ditt fall är att det hela kommer att koka ner till skattskyldigheten i ett annat land.
Du som svensk invånare är obegränsat skattskyldig i Sverige. IL 3:7. Därför betalar du skatt i Sverige för alla dina inkomster du får överallt i världen.
Men samtidigt är du "begränsat skattskyldig" i alla andra länder i världen för vissa typer av inkomster. Det här regleras olika i olika länder men det här är iallafall den övergripande regleringen. Det finns vissa regler som förenklar detta så mitt exempel är inte helt korrekt eftersom det finns undantagsregler som kommer göra att man inte betalar skatt i länderna enligt svensk reglering också, men det bortser vi ifrån för att visa själva "konceptet".

Vi utgår ifrån att Sven bor i Sverige och är obegränsat skattskyldig här, men det innebär att han är begränsat skattskyldig i resten av världens länder....

Sven arbetar och bor i Sverige med att bygga fågelholkar. Han tjänar 1000 kr totalt i Sverige.
Han arbetar även i Norge med att bygga hekkende. (Norska för fågelholk enligt google translate). Han tjänar i Norge 100 kronor.
Han arbetar även i Finland med att bygga pesintä (finska enligt google translate) och tjänar även där 100 kr.

Sven kommer i Sverige att beskattas för inkomster på 1200 kr.
Norge kommer kräva Sven på skatt för 100 kr.
Finland kommer kräva Sven på skatt för 100 kr.

Totalt kräver länderna Sven på skatt för att han tjänat 1200 kronor. Men totalt anser alltså staterna att han tjänat 1400 kr. Skattesystemet överlappar inte varandra perfekt utan det finns luckor där dubbelbeskattning sker.

Det finns ett nordiskt dubbelbeskattningsavtal som gäller "över" de nationella skattereglerna, och det dubbelbeskattningsavtalet kommer säga att inkomster som Sven tjänat i Finland och Norge inte ska beskattas i Sverige.
Resultatet blir alltså att Sverige ska avstå att beskatta inkomsterna i Finland och Norge och därför beskattas Sven för 1000 kr inkomst i Sverige, 100 kr i Norge och 100 kr i Finland. Staternas internationella överenskommelser gör alltså att Sven inte beskattas för mer än vad han faktiskt tjänat.
Det är dock inte alltid det här fungerar och det är inte alltid som det heller finns dubbelbeskattningsavtal mellan stater även om Sverige har det med typ 80 stater.

Kort om din frågeställning:
Om vi säger att X dör i ett avlägset land och Y som mottar arvet bor i Sverige så är Y alltså begränsat skattskyldig även i landet där arvet finns. Landet där arvet finns kan alltså beskatta Y för arvet eftersom arvet härrör till det landet.
Eventuellt kan det finnas ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det landet som säger att "arv beskattas enbart i mottagarens hemstat".
Ett sånt stadgande skulle innebära att Y enbart får beskattas i Sverige, och i Sverige finns ingen arvsskatt så någon skatt ska inte Y betalas.
Men det skulle även kunna stå att "arv ska beskattas i källstaten". Dvs, att arvet ska beskattas i den stat som arvet kommer ifrån. Det innebär att Y faktiskt måste betala skatt till skatteverket i den staten för det arv som egentligen är skattefritt i Sverige.

Att arv är skattefritt i Sverige innebär alltså att arvsskatt inte betalas i Sverige. Det kan dock vara så att en svensk utan någon som helst faktiskt anknytning till landet som arvet kommer ifrån, ändå måste betala skatt där eftersom en begränsad skattskyldighet finns oavsett.

Hoppas du fick svar på din fråga och att du inte somnade halvvägs igenom denna långa utläggning!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”