Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?

Hej,

Ang dröjsmålsränta som är definierad som "dröjsmålsränta uppgår till 35 procent".

På ett år blir ju 1 MSEK skuld 1.350.000. Men på två år, blir 1 MSEK skuld 1.700.000 ELLER 1.822.500?

MVH/Företagare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag på frågor som rör penningfordringar inom förmögenhetsrättens område är räntelagen (RänteL), se 1 § första stycket. Enligt 3 § RänteL utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen. Lagen innehåller vidare bestämmelser om vilken dröjsmålsränta som ska gälla för parterna, men eftersom lagen är dispositiv (se 1 § andra stycket RänteL) står det parterna fritt att själva avtala om vilken räntesats som ska gälla.

Din fråga är om dröjsmålsränta enbart ska beräknas på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg eller om dröjsmålsränta även ska beräknas på obetald dröjsmålsränta. HD har i NJA 1994 s. 3 besvarat denna fråga; dröjsmålsränta ska inte beräknas på tidigare dröjsmålsränta utan enbart på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg. Således kan en borgenär som utgångspunkt inte ta ut dröjsmålsränta på dröjsmålsränta.

Observera dock som sagt att räntelagen är dispositiv och parterna kan därför avtala om att dröjsmålsränta får tas ut på dröjsmålsränta. Men om inget sådant är avtalat får det inte ske.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo