FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt03/07/2018

Ska livförsäkring gå till allmänna arvsfonden?

Min dåvarande sambo tecknade en livförsäkring, i mitt namn och har betalat den fram till sin död. Juristen som är anlitad att göra bouppteckningen påstår att den ska tillfalla allmänna arvsfonden!? Är det riktigt? Vi har gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En livförsäkring kan tecknas med en förmånstagare insatt och om en förmånstagare är insatt gäller enligt 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen att försäkringsbeloppet som utfaller efter försäkringstagarens död inte ska ingå i dennes kvarlåtenskap. Du anger att livförsäkringen som tecknades utav din dåvarande sambo var skriven i ditt namn, och jag tolkar det därför som att du menar att du var insatt som förmånstagare. Enligt ovanstående bestämmelse ska försäkringen i så fall inte ingå i kvarlåtenskapen. Försäkringsbeloppet brukar då istället gå direkt till den som är insatt som förmånstagare.

Du säger att juristen som har hand om bouppteckningen har sagt att försäkringen ska gå till allmänna arvsfonden. Jag vet inte vad han eller hon grundar detta på och det framgår inte heller av frågan. Kanske att det rör sig om en försäkring som har andra typer utav villkor som innebär att försäkringen inte kan gå till någon förmånstagare. Jag kan dock tyvärr inte avgöra om så är fallet eller avgöra vad som är riktigt i detta fall.

Rekommendationsvis bör man nog kolla upp vilka försäkringsvillkor som gäller för just denna försäkring för att se om man kan få mer information därifrån, och kanske även kolla om man kan få vägledning från juristen om varför den ska gå till allmänna arvsfonden.

Vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?