Ska lägenhet inköpt före samlevnad ingå i bodelning?

FRÅGA
Hej!Jag köpte en lägenhet i maj 2013, lägenheten köptes i syfte att vara min bostad under studieperioden. När min flickvän fick antagningsbeskedet att hon blivit antagen till ett program i samma stad som mig så tog vi beslutet att flytta in i lägenheten tillsammans. Detta gjorde vi i augusti 2013 och vi bor fortfarande tillsammans. Mot bakgrund av detta så undrar jag vad som gäller vid eventuell bodelning, gäller sambolagen i detta fall? Eller kan jag, i kraft av mitt ägandeskap, göra anspråk på hela lägenheten vid en eventuell bodelning?Stort tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen är tillämplig i detta fallet, den hittar du här (1 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det (8 § SamboL).

Samboegendom är detsamma som sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Lägenheten utgör er gemensamma bostad i egenskap av ert gemensamma hem (5 § p. 3 SamboL). Avgörande för om den ska ingå i en bodelning blir alltså om den anses vara förvärvad för gemensam användning.

Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Om förvärvet sker i nära anslutning till att samlevnaden inleds kan det ibland anses att förvärvet skett för gemensam användning. Det är dock alltid avsikten med förvärvet som är det avgörande (prop. 1986/87:1 s. 257).

Din lägenhet bör alltså inte ingå i en framtida bodelning eftersom att du har köpt den med syfte att använda den som egen bostad och inte för gemensam användning. Att det gick tre månader mellan inköpet och att din flickvän flyttade in pekar ytterligare på att förvärvet inte har skett för gemensam användning.

Eftersom att det kan vara svårt att bevisa syftet bakom ett köp och för att du ska vara säker på att lägenheten inte kommer att ingå i en framtida bodelning kan jag ändå rekommendera att ni upprättar ett samboavtal. Genom ett skriftligt avtal som undertecknas av er båda kan ni avtala om att lägenheten inte ska ingå vid en eventuell bodelning (9 § SamboL).

Behöver ni hjälp med att upprätta ett samboavtal kan ni använda er av vår avtalstjänst som ni hittar här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?