Ska köp som underårig gjort gå tillbaka?

2015-10-03 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! En underårig köper en Ipad för två tusen kommer hem och uppvisar sin köp för föräldrar. föräldrar ringer upp till butiken och vill köpet ska gå tillbaka. ska köpet gå och vilka förutsättningar? har butiksinnehavaren rätt att få be tillbaka Ipad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Ja, köpet ska gå tillbaka i den mån föräldrarna inte hade samtyckt till att barnet skulle köpa Ipaden. Butiken har i så fall en skyldighet att lämna tillbaka pengarna. Butiken har rätt att få tillbaka Ipaden i den mån den finns kvar. Finns Ipaden inte kvar är det inte säkert att butiken har rätt till någon ersättning alls.

Utredning

Regler kring underåriga finns i bland annat i Föräldrabalken (FB). Av 9:1 FB framgår att den som är underårig (under 18 år), som huvudregel inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal. Detta innebär i princip att om en underårig ingår ett avtal utan samtycke från sina föräldrar så är avtalet ogiltigt. Eftersom föräldrarna ringer upp butiken och vill att köpet ska gå tillbaka så verkar det som att barnet inte hade samtycke, och är barnets köp är ogiltigt.

Av 9:7 FB framgår vidare att om en underårig ingått avtal utan sina föräldrars samtycke så ska avtalet hävas, dvs gå tillbaka. Detta innebär att butiken ska lämna tillbaka de två tusen kronor som Ipaden har kostat och föräldrarna/ barnet som huvudregel ska lämna tillbaka Ipaden.

Om Ipaden inte går att lämna tillbaka?

Om Ipaden av någon anledning inte kan lämnas tillbaka till butiken, om den är borta, så beror vad som ska hända på vad Ipaden har använts till, se 9:7 st. 1 FB.

I den mån Ipaden har ”medfört nytta” till barnet, så ska föräldrarna/ barnet lämna ersättning till butiken för Ipadens värde, alltså max två tusen kronor. Jag är lite osäker på om Ipaden skulle kunna anses ha ”medfört nytta” för ett barn. Möjligtvis skulle det kunna vara så om Ipaden har varit nödvändig för att barnet ska kunna gå i skolan eller göra läxor eller så, men då tror jag att det vanliga är att skolan ser till att barnen har tillgång till datorer eller den teknik som behövs.

Om Ipaden inte anses ha ”medfört nytta” till barnet, så behöver föräldrarna/ barnet inte lämna någon ersättning. Om barnet har lurat butiken genom att uttryckligen påstå att barnet är över 18 år gammalt så kan det bli aktuellt att föräldrarna/barnet ska lämna viss ersättning till butiken, men det behöver inte nödvändigtvis motsvara hela kostnaden för Ipaden, se 9:7 st. 2 FB.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (127)
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?

Alla besvarade frågor (85629)