Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?

FRÅGA
Vi flyttar ihop, min blivande sambo betalar bostaden, en Brf, han står för kontantinsats och lånen. Min fråga är, hur fördelar vi kostnaden? Min blivande sambo anser att jag ska betala lika mycket som honom av ränta, amorteringen och avgiften, jag anser att då han står för lånen, insats, amorteringar är det ett sparrande för honom. Sambon anser att han satsar sina pengar i insatsen och får ingen ränta på pengarna, jag anser att värdestigningen är hans ränta. Om vi separerar, avlider får han vinsten vid försäljning - jag får ingenting.Vi kunde inte reda ut detta, och köp på gång, hoppas ni kan hjälpa oss
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det viktigt att ni reder ut sådant innan ni köper något gemensamt, därför är det bra att du ställer frågan!

Det låter som att han ska köpa en bostadsrätt för gemensamt bruk. Därav kommer sambolagens regler tillämpas vid erat dödsfall/separation gällande bostaden. Du kan bli inskriven som delägare hos Lantmäteriet genom t.ex. att han skänker 50 % av bostadsrätten i ett gåvobrev eller att du köper halva bostaden. I 3 § SamboL anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att även en bostad som endast ena sambon förvärvat för egna medel utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Alltså kommer värdet av bostadsrätten att fördelas lika mellan er, trots att du inte står som faktiskt ägare. Det går att avtala bort sambolagen i ett samboavtal om båda parter skulle vilja detta.

Giltig gåva

För att din sambo ska kunna skänka halva bostadsrätten till dig ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från din sambo som gåvogivare att han vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Om ni därefter ska dela på lånet räcker det med ett samboavtal.

Sälja halva huset

Ett alternativ för er är att du köper del av bostadsrätten t.ex 50 %. Detta skulle leda till att ni båda äger huset 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, d.v.s. ni delar på vinst/förlust. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL) :

* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare

* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris

* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med

* Kontraktet behöver vara daterat

* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partner

Överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer.

Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL. Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen, se 6 kap. 1 § BRL.

Sammanfattningsvis har du delvis rätt i att det är han som kommer stå som ägare då det är han som köper den, men du har fortfarande rätt till värdet av bostadsrätten om ni skulle separera. Därför blir det rättvist att ni delar på amorteringen och räntan. Viktigt är dock att ni skriver ett samboavtal angående lånen+ räntan och även andra krav som ni har på varandra, så att ni har ett underlag ifall ni skulle bli oense i framtiden. Om ni behöver hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal kan ni maila natasha.fathifard@lawline.se för offert.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, återkom annars gärna.

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2895)
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo
2021-04-13 Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (91191)