Ska jag sälja eller ge bort min fastighet i gåva till min dotter?

FRÅGA
Jag lånade ut mitt namn/personnummer till min dotter när hon skulle köpa ett hus som kostade 185' år 2017. Nu vill jag att huset ska stå i hennes namn, vad är bästa affären för oss då. Försäljning eller överlåtelse, inköpspris eller 0 kr? Hur funkar det med kostnad för lagfart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du nämner att du endast lånade ut ditt namn, varför jag antar att din dotter varit den som betalat de 185 000 kronorna för fastigheten. Om din dotter redan betalat för fastigheten en gång tror jag att det blir bra med en lösning som undviker situationen där hon tvingas betala dig för att få fastigheten hon redan betalat för. Med det sagt anser jag att ett köp inte är den bästa lösningen. Ett köp hade inneburit att din dotter blivit tvungen att betala stämpelskatt utöver expeditionsavgiften på 825 kr vid ansökan om lagfart, (4 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Därutöver hade du blivit inkomstbeskattad på kapitalvinsten du gjort från försäljningen av fastigheten, under förutsättning att du hade sålt för ett pris överstigande inköpspriset (regler om detta går att finna i inkomstskattelagen, IL).

Jag skulle rekommendera dig att ge bort fastigheten i gåva. Då slipper din dotter betala för fastigheten två gånger och blir inte beskattad för att hon fått fastigheten i gåva (8 kap. 2 § IL). Dessutom slipper hon betala stämpelskatt vid ansökan om lagfart (hon måste fortfarande betala 825 kr i expeditionsavgift). Därutöver aktualiseras ingen skatt för din del då du gett bort fastigheten i gåva. Dessutom är ett tips att i gåvobrevet skriva att det är en gåva och inget förskott på arv, det finns nämligen en presumtion om att gåvor till bröstarvingar (dvs. barn) utgör förskott på arv, men presumtionen bryts om du är tydlig med att det är en gåva och inte förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). Därutöver kan du skriva in att du vill att fastigheten blir din dotters enskilda egendom för att freda den vid ett eventuellt bodelningsförfarande (se 7 kap. 1 & 2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?