Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA
Hej!För 6 månader sen flyttade jag och min bror ur från en lägenhet vi hyrde i Stockholm. Vi hyrde den som inneboende och hade betalat en deposition på 12000kr. När vi sedan flyttade ut så påstår nu min hyresvärd att jag förstört madrassen. Vad jag vet så var den fläckig sen innan och jag har inte gjort något speciellt med den. Efter mycket tjat så betalade han tillbaka en del av depositionen men sparade en summa på 2500kr för att köpa en ny madrass. Jag tyckte inte detta var ok så gick till kronofogden. Han har nu invänt min ansökan och jag kan välja att gå vidare med detta till domstol. Det krävs att tilläggas att han inte har några bevis likt jag inte har några bevis. Inga bilder eller så på madrassen innan inflytt. Vad ska jag göra? Vinner jag i domstol eller vad händer nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Jag vill inledningsvis påpeka att det tyvärr inte går att säga om du kan vinna målet i domstolen eller inte. När det saknas bevis så tar domstolen ställning till vad parterna har lämnat för uppgifter i målet och även annat som framkommit i målet, exempelvis vittnesuppgifter. Den som domstolen anser har lämnat den mest trovärdiga och rimliga förklaringen kan vara den som vinner målet.

Det som händer nu är precis som du anger, att du kan välja att gå vidare med ärendet till en domstol och i annat fall kan du tyvärr inte göra så mycket mer än så. Om du väljer att gå vidare med ärendet så ska det ske genom en stämningsansökan. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstolen som finns i den ort som din hyresvärd har sin hemvist i enligt 10 kap 1 § RB.

Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB.

-Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär att hyresvärden ska betala till dig.

-Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför hyresvärden är skyldig att betala dig pengarna som du har yrkat. I det här fallet vill du ha betalning, och det är viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det.

-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående. Detta ska bara anges om du har bevisning vilket inte verkade finnas i ditt fall.

-Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt och hyresvärdens namn, adress, organisationsnummer om sådant finns, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen.

-Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och hyresvärden för svarande.

Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?

Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Jag förmodar att det är 2500 kr med eventuell ränta som du önskar att få tillbaka av din hyresvärd. Avgiften är i sådana fall 900 kr för att värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021).'

Vad kostar ett juridiskt ombud?
Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.

Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.

Det är svårt att säga vad du ska göra. Jag anser dock att det kan komma att kosta mer än det ger dig något. Eftersom det dessutom saknas bevis för ditt påstående och även för hyresvärdens påstående kan det bli svårt att sia om vad domstolen eventuellt kan komma fram till. Men om du ändå anser att detta är viktigt för dig så tycker jag att du ska lämna in en stämningsansökan. Du kan alltid vända dig till våra jurister på Lawline för att få hjälp med det.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (516)
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?
2021-09-28 Kan man dömas för ett annat brott än det man åtalats för?
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?

Alla besvarade frågor (96380)