Ska jag få en advokat av tingsrätten?

2020-08-12 i Domstol
FRÅGA
Jag har fått en kallelse av Tingsrätten där målet gäller en Hastighetsöverträdelse. Jag har kallats till en huvudförhandling i målet där jag är åtalad/tilltalad. Parterna är i detta fallet är Jag som privat person och Åklagarmyndigheten på Trafik. Jag gjorde en "säker omkörning" pga personen som jag körde om ökade sin hastighet, samt att det fanns bil bakom och mötande framför. Farten mättes upp av laserpistol av polis på 108 km/h, på en 80 km/h motortrafikleds väg. Jag hävdar nödsituation enligt Lagrum: 4§ BrB och förväxlingsrisk med mätning av på 397 meter utan stativ.Skall inte jag få tilldelat mig en advokat av tingsrätten eller kan jag få en advokat tilldelad utan kostnad för mig i detta ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När har man rätt till en offentlig försvarare?

Som tilltalad har man i vissa fall rätt att få en tillförordnad offentlig försvarare om man begär det. Man har rätt till en försvarare om man är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse. I övriga fall ska tingsrätten pröva om det finns ett behov av en offentlig försvarare.

Tingsrättens behovsprövning utgår från om utredningen är komplicerad, om påföljdsvalet är svårt eller om den misstänktes personliga förhållanden är sådana att det finns behov av en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Om tingsrätten inte finner att det finns något behov av en offentlig försvarare kan de ge ett mjukt avslag på begäran.

Om tingsrätten gett ett mjukt avslag på din begäran om att få en offentlig försvarare tillförordnad kan du överklaga beslutet (49 kap. 5 § sjunde punkten rättegångsbalken). Ett överklagande ska innehålla information om vilket beslut som överklagas, den ändring som yrkas, grunderna för överklagandet, omständigheter och de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis (52 kap. 3 § rättegångsbalken). Överklagandet ska ges in till tingsrätten senast tre veckor efter att beslutet meddelades (52 kap. 1 § rättegångsbalken).

Vem står för kostnaden för den offentliga försvararen?

Vem som betalar kostnaden för en offentlig försvarare är beroende av den tilltalades privata ekonomi. Huvudregeln är att den tilltalade ska återbetala hela eller delar av den offentliga försvararens kostnader om hen fälls för brottet. Om man döms för brottet och saknar eller har låg inkomst ska dock staten stå för kostnaden för den offentliga försvararen.

Kan jag anlita en privat försvarare?

Om man inte får en tillförordnad offentlig försvarare kan man anlita en privat försvarare som man själv står för kostnaden för. Om man frikänns från brottet kan staten dock stå för en skälig summa av den privata försvararens kostnader.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (483)
2021-02-28 Vad innebär prövningstillstånd?
2021-02-28 Kan jag stämma kommunen?
2021-02-28 Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?
2021-02-28 Vem leder en förundersökning?

Alla besvarade frågor (89848)