Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?

2020-12-27 i Arvsskatt
FRÅGA
HejJag er bosatt i Danmark och er Dansk medborgare, skall jag betala skat på ett arv jag får från Sverige, i Danmark och Sverige????
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag att utgå från EU-rätt och nationella regler i Inkomstskattelagen.

Både Danmark och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, därmed är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig. Enligt Artikel 21 ska den lag där arvlåtaren har sin hemvist tillämpas på själva arvet. Eftersom arvet är från Sverige ska det beskattas utifrån Svensk lagstiftning. I Sverige betalar en inte arvsskatt enligt 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Du skattar därför inte på arvet du fått från Sverige.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (112)
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?
2021-03-18 Finns arvsskatten kvar i Sverige?
2021-02-27 Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Alla besvarade frågor (91293)