Ska investeringar i renovering av fastighet räknas med i bodelning mellan sambos?

FRÅGA
Hej. Min pappa flyttade in till en dam han träffat i hennes hus. De har nu bott sambos i ca 6,5 år. Han har investerat en massa pengar genom olika renoveringar. Nu ska dom flytta isär. Har han rätt till det han investerat i eller har han rätt till värdet av halva huset? Inget samboavtal har skrivits.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i sambolagen och jordabalken (JB). Vägledning har också hämtats från Högsta domstolens rättspraxis.

Allmänt om separation och bodelning vid samboförhållande

Den egendom som ska delas upp vid en bodelning är sambornas gemensamma bohag och bostad. Egendomen ska vara inköpt för gemensam användning. Privata ägodelar och egendom som används för fritidsändamål ingår inte i bodelningen.

Detta följer av 3 och 7 § sambolagen.

Med bohag avses:

Möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett att användas i det gemensamma hemmet, 6 § sambolagen.

Med bostad avses:

Fast egendom inklusive hus. Till fastigheten räknas även fast inredning som är avsedd att brukas som en stadigvarande del av huset. Detta innebär att spis, kylskåp, tvättmaskin och dylikt anses vara en del av själva bostaden (och alltså inte en del av bohaget). Detsamma gäller inredning som är fastmonterad i själva huset, 5 § sambolagen samt 2 kap. 2 § JB.

Bedömning

I din fråga framgår att din pappas sambo ägde huset redan innan de träffades. Huset är därför inte köpt för att användas som sambornas gemensamma bostad och kommer därför inte att ingå i bodelningen.

Vidare framgår att din pappa har investerat i pengar i samband med renovering av huset. Om renoveringen avser delar av själva huset eller fast inredning i huset så ingår dessa investeringar i själva bostaden och kommer därför inte att ingå i bodelningen. Detta har klargjorts av Högsta domstolens i rättsfallet NJA 1986 s 513.

Din pappa har därför endast rätt till att få hälften av det bohag som har köpts in för gemensam anvädning i det gemensamma hemmet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2399)
2019-09-24 Vad ska jag och min sambo tänka på innan vi flyttar ihop?
2019-09-23 Tillbakatagande av kontantinsats.
2019-09-23 När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?
2019-09-22 Vilken sambo får bo kvar i bostaden?

Alla besvarade frågor (73018)