Ska intjänade pengar efter första makes död gå till hans arvingar?

2017-05-01 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Jag är änka sedan 3 år tillbaka. Min man och jag hade inga gemensamma barn däremot har han två söner och jag har en. Enligt testamentet har jag som efterlevande maka fri förfogande rätt till arvet efter min man. Hans söner fick inget arvslott eftersom i bopptäckningen framgick det att tillgångarna var mindre än skulderna och 4 basbeloppsregeln användes då. Jag förstår att hans söner ha rätt till att ärva efter sin papa när jag dör och min son ska ärva efter mig Jag ska sälja huset och betala alla skulder och flytta till en hyresrätt. Min fråga är: när jag dör har hans barn rätt till mina pengar som jag har sparat ihop efter min mans bortgång? Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret beror lite på var de sparade pengarna kommer ifrån. Är det så att pengarna beror på en värdeökning av den summa du ärvde vid din mans bortgång så ska hans söner få ta del av pengarna. Till exempel om du har förvaltat pengarna genom aktier eller liknande.

Däremot om dina sparade pengar beror på ditt eget arbete (förvärvsarbete), arv eller gåva som du intjänat efter din mans bortgång ska hans söner inte ta del av pengarna (3 kap 4 § första stycket ärvdabalken)

Till exempel om du har arbetat efter din mans bortgång och varje månad lagt undan lite pengar ska hans söner inte ta del av pengarna.

Det finns dock ett undantag och det är om du genom gåva eller liknande, utan hänsyn till mannens söner, orsakat en väsentlig minskning av egendomen (3 kap 3 § ÄB). I en sådan situation får man ta hänsyn till värdeminskningen när man beräknar hur mycket pengar som du sparat ihop efter mannens bortgång (3 kap 4 § andra stycket ÄB).

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94159)