Ska hyran betalas i enlighet med hyreskontraktet eller hyresavin?

Hej, i mitt hyreskontrakt står det att jag ska betala hyran förskott (senast sista dagen månaden innan). På hyresavin är det angett sista dag för månaden avin avser, altså en månad senare. Vad är det som gäller? När ska hyran vara betald?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du enligt hyreskontraktet ska betala hyran med en månad förskott, och enligt hyresavin en månad i efterskott. Du undrar därmed vad som gäller. 

Hyra regleras i Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap

Lagreglering
Enligt JB 12 kap 20 § gäller att om avtal inte träffats om tiden för betalning av hyra som ska utgå i pengar, ska hyran betalas sista vardagen före varje kalendermånads början. Alltså det som gäller enligt ditt hyreskontrakt. 

Bedömning i ditt fall
Ett hyreskontrakt har du rätt till enligt hyreslagen och gäller mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd. Där regleras rättigheterna och skyldigheterna er emellan. Normalt sett skickar en hyresvärd ut hyresavier till alla hyresgäster, men om du en månad inte får en hyresavi är du ändå skyldig att betala hyran i tid även om du inte fått någon hyresavi. Då bör du kunna hänvisa till att betala hyran i enlighet med hyreskontraktet. 

Om du tidigare månader betalat enligt hyresavin utan klagomål från hyresvärden bör det ses som ett konkludent handlande och hyresvärden har accepterat förfarandet, och då bör kunna fortsätta så. 

MEN jag skulle rekommendera att du kommunicerar med din hyresvärd, och frågar vad det är som gäller. Kommunikation den bästa lösningen, då jag inte vet någon ytterligare historik eller information än vad som framkommer genom din fråga. 

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”