Ska husvagnen ingå i bodelningen?

Hej

Har varit sambo i 24 år och vi har hus, bilar och husvagn som vi har köpt gemensamt.

Husvagnen har vi köpt gemensamt och vi står båda på köpeavtalet och båda står på lånet för den och vi har alltid betalat via ett gemensamt konto.

Nu påstår mitt ex att han har rätt till husvagnen för att han står som ägare till den och han har nu tagit den och stuckit iväg och jag har inte ens en nyckel kvar. Han tänker nu tvinga mig att sälja huset men han tänker behålla husvagnen och då undrar jag om han verkligen har rätt att ta den när jag lagt ut lika mycket pengar genom åren som han.

Jag vill att vi säljer allt vi skaffat gemensamt eftersom vi inte kan komma överens men vill gärna veta om han har rätt att göra så här.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Sambolagen reglerar uppdelningen vid upplöst samboskap

Den lag som är tillämplig mellan sambor är sambolagen (2003:376), nedan förkortad SamboL. Sambolagen innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses, om en sambos rätt att överta bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet. Sambolagen ger inte rätt till en sådan gemensam uppdelning som sker vid t.ex. en skilsmässa.

Med sambor avses två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Sådan begäran måste göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL).

Husvagnen ingår inte i samboegendomen och ska inte ingå i en bodelning

Till samboegendomen räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). I definitionen för bohag ryms däremot inte husvagnen. Den kan därmed inte bli samboegendom, oavsett om den skaffats för gemensam användning. Husvagnen ska inte ingå i bodelningen.

Det kan i vissa fall finnas en dold samäganderätt till husvagnen

Även om husvagnen inte ska ingå i bodelningen kan det i vissa fall finnas en dold samäganderätt till den. Så kan vara fallet för er.

Dold samäganderätt innebär att du har rätt till en andel av värdet i husvagnen trots att du inte står som ägare till den. Högsta domstolen har i sin praxis ställt upp vissa krav för att dold samäganderätt ska föreligga. De krav som måste vara uppfyllda är:

Egendomen ska ha skaffats för gemensamt bruk (egendom som köpts innan relationen uppstått anses inte ha köpts för parets gemensamma bruk), Den sambo som inte står som ägare på pappret för egendomen måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet, och Det måste ha funnits en gemensam vilja mellan samborna att egendomen var avsedd att ägas av dem gemensamt.

Om ovanstående tre förutsättningar finns det en presumtion att husvagnen är samägd och att nihar rätt till halva dess värde var. En presumtion kan dock brytas för det fall att din sambo kan visa att någon av förutsättningarna inte är uppfyllda.

Sammanfattningsvis är en husvagn inte samboegendom och ska inte ingå i bodelningen. Att den står registrerad på din sambo talar å ena sidan för att den är hans och inte din. I vissa fall kan det dock finnas en dold samäganderätt, för att det ska vara aktuellt krävs det att husvagnen ska ha skaffats för gemensam användning, du måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag (inte ett lån) och det måste ha funnits en gemensam vilja att husvagnen skulle ägas av er gemensamt.

Kan ni inte komma överens är min rekommendation att du anlitar en jurist som kan företräda dig, dels i bodelningen, dels avseende det eventuellt dolda samägandet. Om du vill anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och tidsbokning.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”