Ska huset för sambos räknas in i bouppteckningen?

FRÅGA
Hej!Min pappa avled för en månad sedan. Han var sambo med min mamma och tillsammans byggde dom ett gemensamt hus 1989. Trots att min pappa betalade merparten av husbygget så valde dom att skriva min mamma som ägare. Vad gäller nu när bouppteckningen skall göras? Faller huset under sambolagen ändå och skall halva husets halva värde räknas som en tillgång i bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I en bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § första stycket Ärvdabalken). Bestämmelsen innebär att alla tillgångar och alla skulder din pappa hade ska antecknas. Utgångspunkten är således att då din mamma är ägare till huset ska det heller ej ingå i bouppteckningen (eftersom din pappa inte ägde det).

Undantaget är om huset utgör samboegendom. Till samboegendom hör bland annat sambors gemensamma bostad, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Så kan argumenteras för att är fallet i dina föräldrars fall; om de byggt/införskaffat huset gemensamt för att bo i det så är det samboegendom. Däremot krävs det en bodelning mellan dina föräldrar för att husets halva värde ska ingå i kvarlåtenskapen efter din pappa. Det är bara efterlevande sambo som kan begära en bodelning i samband med sambos bortgång, dvs. din mamma. Rätten föreligger inte för andra efterlevande släktingar.

I ert fall innebär det att om din mamma begär en bodelning kommer antagligen fastigheten och annan samboegendom att fördelas mellan dem, varav hälften ska ingå i bouppteckningen som kvarlåtenskap. Om din mamma väljer att inte begära bodelning kommer fastigheten att vara fortsatt hennes och ska inte tas upp i bouppteckningen (då det i det fallet inte är en tillgång efter din pappa).

Sammanfattning och råd

Min utgångspunkt i svaret är att fastigheten är samboegendom för vilken sambolagen är tillämplig. Dock står fastigheten på din mamma, innebärande att den bara ska delas mellan henne och din pappa om hon begär en bodelning. Det är bara efterlevande sambo som har rätt att begära bodelning, inte övriga släktingar. Om din mamma inte begär bodelning är hela fastigheten hennes och ska inte tas upp i bouppteckningen. Huruvida din mamma bör begära en bodelning varierar; med den lilla information du uppgivit finns det en del som talar för att det inte är det bästa för henne. Det kan dock bero på hur det ser ut med övriga tillgångar och skulder på din pappas sida.

Behöver ni hjälp med att eventuellt upprätta en bodelning eller att skriva en bouppteckning är ni varmt välkomna att boka tid med en jurist på Lawlines juristbyrå. Är ni intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82785)