Ska halva min makes lån tillfalla mig vid en skilsmässa?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fd man ägde som två oberoende ägare en fastighet, han tog utan min vetskap ett lån på fastigheten. Vid en skilsmässa ska då halva lånet tillfalla mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår tog din före detta man ett lån på sin del i fastigheten under tiden ni var gifta. Ni har genomgått en skilsmässa och ska nu dela upp sakerna mellan er i en bodelning, och du undrar hur ni ska göra med lånet.

Reglerna kring skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag börjar med att förklara lite allmänt vad som gäller vid en skilsmässa och bodelning, och går därefter vidare till lånet och försöker göra det tydligt med ett exempel.

Saker som är giftorättsgods ska delas mellan er

Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Den egendom som ska delas är den som är giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att alla saker som någon av makarna fått i gåva/genom testamente med villkor att det är enskild egendom eller som genom äktenskapsförord avtalats ska vara enskild egendom, undantas från bodelningen medan allt annat ska delas på (7 kap 2 § ÄktB).

Lån – lån får dras av från giftorättsgodset

Gällande lån är utgångspunkten att varje make svarar för sina lån. Du ska alltså inte behöva betala för ett lån som är din före detta mans.

I en bodelning har dock en make rätt att göra avdrag för lån från sin del av giftorättsgodset, så långt det är möjligt (11 kap 2 § ÄktB). Detta förutsätter dock att lånet inte är kopplat till enskild egendom. I ert fall innebär det att din före detta man kommer kunna göra avdrag för lånet från sitt giftorättsgods, så länge inte fastigheten är hans enskilda egendom. Om fastigheten är hans enskilda egendom, ska lånet i första hand dras av från den enskilda egendom och endast i andra hand från giftorättsgodset. I praktiken gör det att den del han skjuter in i bodelningen blir mindre och att ni får lite mindre egendom att dela på. Jag förtydligar med ett exempel där jag utgår från att fastigheten är giftorättsgods och er enda egendom.

Exempel:

Låt säga att fastigheten är värd 3 000 000 kr och att ni äger hälften var. Då kommer ni ha giftorättsgods till ett värde av 1 500 000 kr vardera. Vi säger att din före detta mans lån på fastigheten uppgår till 500 000 kr. Denna summa har han rätt att dra av från sitt giftorättsgods innan det läggs ihop med ditt giftorättsgods. När lånet är avdraget har han kvar giftorättsgods till ett värde av 1 000 000 kr. Detta ska läggas ihop med ditt och sedan delas på hälften (11 kap 3 § ÄktB).

1 000 000 kr (din före detta mans giftorättsgods) + 1 500 000 kr (ditt giftorättsgods) = 2 500 000 kr
2 500 000 kr / 2 = 1 250 000 kr

Ni har alltså rätt att få egendom till ett värde av 1 250 000 kr var ur bodelningen. Om han inte hade haft lånet skulle era respektive andelar istället uppgå till 1 500 000 kr.

Om lånet är större än de tillgångar maken har, går denna skuldsatt ur äktenskapet. Lånet överförs aldrig på den andra maken. Det som sker är endast att era respektive andelar blir något mindre beroende på hur stort lånet är. Det värsta som kan hända är att din före detta man inte bidrar med någonting i bodelningen och att ni därmed delar på endast ditt giftorättsgods.

Sammanfattning och råd

Halva lånet tillfaller alltså inte dig på så vis att du efter bodelningen kommer behöva betala på det. Däremot har din före detta man rätt att dra av det från sitt giftorättsgods, vilket gör att ni får mindre att dela på.

Eftersom jag inte har så utförliga omständigheter i frågan kan jag inte ge ett mer precist svar än såhär. Vill ni få chansen att mer detaljerat förklara hur det ligger till och få ett svar därefter, råder jag er att kontakta någon av juristerna på Lawline eller att ringa vår telefonrådgivning. I vilket fall hoppas jag att mitt svar givit lite vägledning och att det löser sig för er!

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66981)