Ska gåvorna avräknas på arvet?

2016-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA
jag har klandrat ett testamente och vid muntlig förhandling ska vi syskon dela lika. Har senare framkommit att ett syskon fått över en miljon i pengagåvor. Ska dessa avräknas vid en bodelning. Vi är fyra arvingar och bodelning har ännu inte skett. Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad gäller avräkning vid bodelning kan detta ske om en bröstarvinge eller annan arvinge fått ett förskott på arvet. Det som en en förälder ger i gåva till bröstarvingarna (barnen) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet, bland annat en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Pengagåvorna i miljonklassen är en gåva enligt definitionen ovan.

Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren (föräldern) bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ske genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Även om ett sådant klausul saknas, kan det av omständigheterna i övrigt framgå att arvlåtaren menade att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.

Sammanfattningsvis pekar det mesta på att pengagåvorna är ett förskott på arv (såvida det kommer från en förälder och tas emot av barnet). I sådant fall ska gåvornas värde avräknas vid bodelningen.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91127)