Ska gåvor räknas med i bodelning?

2016-03-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min man ska göra bodelning, och då undrar jag hur vi ska räkna möbler som jag personligen har fått. Jag och min man har alltså inte betalat något för dem, utan fått gratis. Ska vi ändå räkna ett slags värde på dem nu när vi ska dela på dem, eller hur gör man? Vi har inte skrivit något äktenskapsförord eller något sådant.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid en bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB), se här.

Bodelning

Enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1§ är det din mans och ditt giftorättsgods som ska ingå vid en bodelning. En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 1§.

Enskild egendom

Detta betyder alltså att allt det som du och din man äger som inte är enskild egendom, även möblerna, ska tas med i bodelningen och delas mellan er. En sak kan bli enskild egendom genom att ni till exempel skrivit att den ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord. En sak kan även bli enskild egendom om du eller din man fått den i gåva eller arv med villkoret att saken ska vara enskild egendom. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 4§.

Som huvudregel gäller alltså att om du fått möblerna med villkoret att möblerna skulle vara din enskilda egendom räknas de som giftorättsgods och ska därmed tas med i bodelningen. Även om du har fått möblerna i gåva och alltså inte betalat något för dem ska då ett värde för möblerna räknas ut och tas med i bodelningen.

Personliga presenter

Enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 2§ har dock du och din man rätt att inte ta med viss egendom i bodelningen. Det gäller bland annat vissa personliga presenter. Eftersom du fått möblerna personligen skulle de kunna räknas som en personlig present. Personliga presenter får endast tas undan från bodelningen i skälig omfattning. I skälig omfattning innebär att man tar hänsyn bland annat till makarnas ekonomiska förhållanden.

Beroende på hur din och din mans ekonomi ser ut har du alltså rätt att ta undan olika mycket egendom på detta sätt. Om värdet på din mans del av era tillgångar skulle minska mycket på grund av att möblerna inte räknas med i bodelningen får möblerna inte tas undan även om de är en personlig present. Skulle det inte påverka hans del av tillgångarna särskilt mycket får du däremot ta undan möblerna från bodelningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska alltså möblerna som huvudregel tas med i bodelningen om de inte är enskild egendom. Ni ska då beräkna ett värde för möblerna trots att ni fått dem gratis. Eftersom möblerna verkar vara en personlig present till dig kan du eventuellt få ta undan möblerna från bodelningen, men det beror helt på hur din och din makes ekonomi ser ut.

Hoppas att detta besvarade din fråga.

Om du eller din man behöver hjälp med eller har fler frågor kring hur en bodelning fungerar rekommenderar jag att ni bokar in ett besök med Familjens Jurist, det kan ni gör här: lawline.se/boka

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86840)