Ska gåvor jag fått av min far ingå i hans kvarlåtenskap?

2017-11-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, jag undrar om handverktyg och en gammal cykel som jag använder ska ingå i kvarlåtenskapen efter min avlidna far? Jag har brukat dem i 15-20 år med underhåll.Jag frågade honom mot slutet och även tidigare om jag kunde se dem som mina och fick ja på den frågan.Värde ca.2000 KrM.v-h.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du har använt föremålen i 15-20 år och din far dessutom har sagt att de är dina, tolkar jag det som att du har fått föremålen som gåvor från din far.

Det är fritt fram för din pappa att ge dig handverktygen och cykeln, och dessa ska inte ingå i hans kvarlåtenskap efter hans död. Gåvor som barn mottar från sina föräldrar kan däremot anses vara förskott på arv och då avräknas gåvornas värde från det arv barnet ska få efter den föräldern.

Förskott på arv (se 6 kap. Ärvdabalken)
Huvudregeln är att gåvor mellan din far (arvlåtaren) och dig ska räknas som förskott på arv om det inte uttryckligen har framgått att det inte ska vara ett förskott på arv (t.ex. genom ett gåvobrev). Det finns dock undantag från denna regel. Sedvanliga gåvor mellan arvlåtaren och dennes barn är inte att se som förskott på arv, om det inte rör sig om oskäligt stora gåvor. Gåvan får alltså inte ha gått utöver gåvogivarens ekonomiska förhållanden.

Handverktyg och en cykel skulle jag anse vara mindre gåvor. Förutsatt att värdet (2000 kr) inte gått utöver din fars ekonomiska förhållanden så faller dessa föremål under undantaget.

Handverktygen och cykeln är dina och ska inte ingå i din fars kvarlåtenskap. De ska utifrån min bedömning inte heller avräknas från ditt arv efter din far, då de inte utgör förskott på arv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1265)
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon

Alla besvarade frågor (95697)