Ska gåvor avräknas som förskott på arv även om det inte finns skrivet?

En förälder skänker 3 mkr till ett av sina barn och upprättar ett gåvobrev, där det fastställs att gåvan ska avräknas som förskott på arv. Efter förälderns död framkommer att barnet även fått 1 mkr en månad före det att gåvobrevet upprättats (men den summan togs inte upp i gåvobrevet). Räknas den första gåvan automatiskt som förskott på arv även om föräldern inte tagit med den första pengagåvan i gåvobrevet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs att det finns ett gåvobrev där det anges att gåvan utgör förskott på arv för att den ska avräknas som detta eller om alla gåvor automatiskt räknas som ett förskott.

Förskott på arv
Förskott på arv är något som kan aktualiseras när en bröstarvinge fått en gåva av arvlåtaren, alltså när ett barn fått en gåva från sin förälder. Det är då som huvudregel att anse som förskott på arv och ska därför också avräknas (6 kap. 1 § 1 stycket samt 7 kap. 2 § Ärvdabalk [ÄB]). Undantag från regeln kan göras om det i exempelvis i gåvobrevet uttryckligen föreskrivs att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. När det är ett barn som fått en gåva är det alltså alltid att anse som förskott och det krävs att det föreskrivs att det INTE gör det för att kringgå reglerna om förskott på arv. Detta till skillnad från om det är en annan arvinge än barn till den avlidne som fått en gåva, då gäller det motsatta - att det måste finnas föreskrivet att det utgör förskott för att gåvan ska avräknas (6 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis kommer alltså såväl den första gåvan på 1 mkr som den andra gåvan på 3 mkr utgöra förskott på arv och ska därför också avräknas.

Hoppas du fick svar på din fråga. Varmt välkommen att kontakta oss igen i framtiden om du har fler frågor.

Vänligen,

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning