Ska gåvobrev av fastighet registreras?

2015-08-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Skall ett gåvobrev på en bostadsrätt registreras eller förvaras hos någon myndighetMvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Tänk på att ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten. När ett ägarbyte sker av en bostadsrätt är det dessutom viktigt att bostadsrättsföreningen informeras om detta. Förutom detta behöver inga ytterligare åtgärder vidtas så vitt jag kan se.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll