Ska fritidshuset ingå i bodelningen?

FRÅGA
Hej, Jag står i begrepp att köpa ett fritidshus. Jag köper det för egna pengar och kommer att stå för hela lånet själv. Jag har en sambo och min tanke är att hon och jag skall dela på driftskostnaderna. Kommer hon att ha rätt till en del av fritidshuset i händelse av separation eller mitt frånfälle?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om ert samboförhållande upphör genom att ni flyttar isär eller att ena sambon avlider, kan bodelning genomföras. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Om samboförhållandet avlutats till följd av ena sambons död måste en bodelning begäras senast när bouppteckning förrättas (8 § sambolagen). Om ingen av er begär bodelning, behåller ni det ni själva äger.

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Gällande fritidshus finns en särskild regel om dessa. Bostad och bohag som huvudsakligen nyttjas för fritidsändamål, ska inte ingå i bodelningen (7 §). Detta innebär att fritidshuset inte ska ingå i en eventuell bodelning. Istället får den som äger huset behålla det.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2930)
2021-06-22 Samboförhållande
2021-06-21 Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?
2021-06-21 Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut
2021-06-20 Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (93336)