Ska förskott på arv värderas vid arvsskifte?

Hej Mina två barn ska få varsin fastighet, som förskott på arv. Fastigheterna har i nuläget samma värde vid fastighetsvärdering. Skriver jag gåvobrev eller testamente avseende dessa förskott på arv?

Kommer fastigheterna att behöva omvärderas vid arvsskifte så småningom, ifall värdet på dem utvecklats olika?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat det så att du vill ge dina två barn varsin fastighet i gåva, dessa ska utgöra förskott på arv och du funderar över hur man gör detta samt hur värderingen av gåvorna sker vid ett framtida arvskifte.

Ge förskott på arv
Förskott på arv är något som aktualiseras när en arvinge fått en gåva av arvlåtaren. Huvudregeln är här att om det gäller en gåva till bröstarvinge är detta att se som förskott om det inte angetts annat i gåvobrevet eller det anses vara avsett så med omständigheterna i beaktande (6 kap. 1 § Ärvdabalk [ÄB]). I ert fall ska gåvan ske till dina bröstarvingar, det är därför inget krav på att ange att gåvorna skall utgöra förskott på arv. Däremot är tydlighet alltid bra att eftersträva i sådana sammanhang, det kan därför vara bra att ändå föreskriva detta i gåvobrevet. När en fastighet ska ges i gåva gäller samma formkrav på gåvobrevet som köpehandlingens form vid köp av fastighet (4 kap. 29 § Jordabalk). Dessa formkrav finns i Jordabalkens 4 kap.

Värdering av förskott på arv
Utgångspunkten vid förskott på arv är att värderingen görs utifrån värdet vid gåvotillfället, alltså när dina barn får fastigheten av dig (6kap. 3 § ÄB). Annat kan dock gälla om omständigheterna tyder på annat, det är således möjligt att föreskriva annan värderingstidpunkt i gåvobrevet om du så önskar. Huruvida huvudregeln är rättvist eller inte är svårt att svara på, däremot finns alltid en risk för gåvomottagaren att gåvans värde går ned, likväl som värdet kan öka väsentligt. Gåvomottagaren kommer påverka egendomen och värdet på denna, det kan därmed konstateras att det inte är klart att en annan föreskriven värdering än huvudregeln skulle vara bättre eftersom det ger möjlighet för gåvomottagaren att själv påverka värderingen av gåvan.

Sammanfattningsvis gäller alltså att du för att ge dina barn förskott på arv utfärdar gåvobrev för egendomen som du överlåter. Det är fördelaktigt att skriva med att det ska utgöra förskott på arv för tydlighetens skull. Du har möjlighet att föreskriva att värderingen av egendomen ska ske till annan tidpunkt än vid gåvotillfället som annars är huvudregel vid värdering av förskott på arv. Hoppas du fick svar på dina funderingar, tveka inte att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning