FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv24/12/2019

Ska förskott på arv till ett av mina barn ligga till grund för beräkningen av laglotten?

Hej

Jag och min maka har två barn och två barnbarn.

Ponera att vi har en förmögenhet på ca 9 millioner.

Om vi ger en av våra barn en gåva som utgör ett fritidshus värderat till ca 2,5 millioner och där gåvobrevet föreskriver att gåvan skall ej betraktas som förskott på arv. Vi ger dessutom våra två barnbarn en million vardera i gåva under vår levnad och testamenterar två millioner till andra ändamål.

Vår fråga är om gåvan av fritidshuset till ett av våra barn och gåvorna till barnbarnen skall ligga till grund för beräkningen av laglotten för våra barn?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

En gåva till en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv om inget annat är föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Förskott på arv ska avräknas då resten av arvet efter den avlidne ska fördelas. Om mottagaren av gåvan är en annan arvinge än en bröstarvinge ska en gåva avräknas endast om det föreskrivits eller om det kan antas vara syftet då gåvan gavs. När man beräknar arvslotterna ska värdet av eventuella förskott på arv återföras (6 kap. 5 § ÄB). Ett fiktivt belopp motsvarande gåvans värde vid gåvotillfället ska alltså räknas med i boet. Om en arvinge mottagit ett förskott som överstiger arvslotten vid denna beräkning är hen inte skyldig att återbära gåvan, så länge det inte var överenskommet vid givandet (6 kap. 4 § ÄB).

Bröstarvinges rätt till laglott

Precis som du verkar ha koll på har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Då en person avlider ska dennes bröstarvingar dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av denna arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är, vid beräkningen av laglotten, skyldig att räkna av vad hen har fått i förskott på arv (7 kap. 2 § ÄB). Det kan vara bra att komma ihåg att bröstarvingars rätt till laglott går före eventuella testamenten (7 kap. 3 § ÄB).

Vilka är bröstarvingar?

Det är den avlidnes barn som är bröstarvingar. Om en bröstarvinge är avliden träder dennes barn i dennes ställe. Detta i enlighet med en princip som kallas istadarätten. Det innebär att barnbarn kan vara bröstarvingar, om deras förälder är avliden. Om den ursprunglige bröstarvingen är i livet är barnbarn inte bröstarvingar.

Din fråga

Svaret på din fråga är alltså att förskott på arv till bröstarvinge ska avräknas vid beräkningen av laglotten så länge det inte är föreskrivet att gåvan inte ska vara förskott på arv. Däremot är en gåva till barnbarn inte att se som förskott på arv så länge barnbarnets förälder, alltså arvlåtarens barn, är i livet. Detta eftersom barnbarn inte är arvingar så länge föräldern är i livet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?