FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv19/04/2022

Ska förskott på arv beaktas vid en bodelning på grund av dödsfall?

Hej. Mor avlidit, hon var omgift. Nu kräver nya maken att alla gåvor från morska räknas som förskott. Kan vi kräva att gåvor som han har gett till sina barn (styvsyskon) ska räknas in på den totala arvsumman som förskott på arv till sina barn eftersom det påverkar vårat arv också?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som gäller förskott på arv och bodelning regleras primärt i två lagar, Ärvdabalken och Äktenskapsbalken

Vad gäller angående förskott på arv generellt?

Huvudregeln är att alla gåvor som en förälder ger till sina barn ska utgöra förskott på arv, om det inte tydligt framgår att så inte ska vara fallet (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Ett fall där en gåva inte ska utgöra förskott på arv kan t.ex. vara om ni fått en gåva genom ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. 

Hur ska en bodelning gå till?

När en av makarna i ett äktenskap avlider så upplöses äktenskapet och då ska en bodelning ske (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vid en bodelning så ska allt som utgör giftorättsgods ingå i det som delas upp mellan makarna (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgods är som utgångspunkt allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Att något ska utgöra enskild egendom kan t.ex. bero på om det funnits ett äktenskapsförord eller att en av makarna fått egendomen med villkoret att den ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Eftersom att det inte framgår något annat så kommer jag förutsätta att alla gåvorna som har getts har utgjorts av giftorättsgods.

Vad gäller angående förskott på arv vid en bodelning? 

Utgångspunkten vid en bodelning som sker på grund av en makes död är att ett fiktivt belopp ska återföras till bodelningen för gåvor som anses utgöra förskott på arv. Detta kräver dock att gåvorna har utgjorts av giftorättsgods. Det kan vara viktigt för er att känna till att detta krav till exempel inte är uppfyllt om ni har fått en gåva av er mor innan hon gifte sig. Gåvor som getts från giftorättsgodset ska annars återföras vid en bodelning, det har ni därmed rätt att kräva att så även sker för den andra maken (11 kap. 5 § Äktenskapsbalken).

Vad gäller angående arvet efter bodelningen när det finns styvsyskon?

Efter att bodelningen skett och det har konstaterats vad er mor lämnat kvar som arv så ska arvet skiftas ut till arvtagarna. Huvudregeln när någon som varit gift går bort är att den kvarlevande maken ärver den avlidne maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Ett viktigt undantag från huvudregeln är om det finns barn till den avlidne maken som inte är gemensamma, sådana barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt och är därmed särskilt relevant för er (3 kap. 1 § Ärvdabalken)

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare