Ska förskoleavgiften inkluderas i underhållsbidraget?

Hej

Jag har lite frågor angående vad som gäller för förskoleavgift. Jag har delad vårdnad för en pojke på 2,5 år. Mamman är boendeförälder och jag har honom 5 dagar på en 14 dagars period enligt en dom från tingsrätten. Mamman sökte först ensam vårdnad men ändrade sig straxt innan rättegången då familjerätten ansåg mig mer lämpad som ensam vårdnadshavare och boendeförälder. Tingsrätten dömde ändå att hon skulle kvarstå som boendeförälder men fastställde att jag skulle ha umgänge med övernattningar hos mig som beskrivs som ovan. Jag låter henne få hela barnbidraget och betalar fullt underhåll till henne. Skulle jag få som jag ville så skulle jag ha ett växelvis boende där vi har honom varannan vecka men det har mamman motsatt sig. Mamman vill nu att jag ska betala halva förskoleavgiften och det skulle jag gärna göra om vi hade barnet halva tiden var. Min fråga är vad reglerna säger om förskoleavgiften? Är det boendeföräldern som ska stå för den eller ska jag också betala trots att det inte är jag som har behovet av att ha honom förskoleplacerad. Jag arbetar hela dygn på ett hvb hem och lägger upp mitt arbete så att jag kan vara hemma med barnet de dagar som jag har honom.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!
I egenskap av förälder är du underhållsskyldig för ditt barn. Eftersom ditt barns mamma är boendeförälder så betalar du ett underhållsbidrag till henne som är skäligt efter barnets behov och er samlade ekonomiska förmåga( 7 kap 1 §, 2 § föräldrabalken). Underhållsbidraget ska inte täcka boendeförälderns egna utgifter, utan är tänkt att täcka en 2,5 årings normala kostnader. Alla barn går normalt inte på förskola och förskola och dyrare fritidsaktiviteter ingår därför normalt inte i underhållsbidraget.

Man får dock alltid göra en skälighetsbedömning. Om mamman väljer att ha barnet på förskola medan du anpassar ditt arbete så att du kan vara ledig med pojken, så skulle jag, med stöd av det ovan sagda, säga att det inte är skäligt att du betalar extra för en förskoleavgift som mamman drar nytta av men du inte nyttjar.

Alltså, så borde du inte behöva betala halva förskoleavgiften. Om mamman har svårt att betala förskoleavgiften själv så kan det ju dock vara värt för dig att tänka på fördelarna för din son att få lära sig och umgås med andra barn på förskola.

Du säger att du gärna skulle betala halva förskoleavgiften om du fick växelvis boende med sonen. Eftersom du vill få växelvis boende och mamman vill att du betalar halva förskoleavgiften så skulle du ju också kunna försöka prata med mamman om någon form av kompromiss. Upplever du att ni har svårt för att prata med varandra så kan ni vända er till familjerådgivningen i er kommun för att få hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen

Josefine DahlqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000