Ska förskoleavgiften inkluderas i underhållsbidraget?

2017-06-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejJag har lite frågor angående vad som gäller för förskoleavgift. Jag har delad vårdnad för en pojke på 2,5 år. Mamman är boendeförälder och jag har honom 5 dagar på en 14 dagars period enligt en dom från tingsrätten. Mamman sökte först ensam vårdnad men ändrade sig straxt innan rättegången då familjerätten ansåg mig mer lämpad som ensam vårdnadshavare och boendeförälder. Tingsrätten dömde ändå att hon skulle kvarstå som boendeförälder men fastställde att jag skulle ha umgänge med övernattningar hos mig som beskrivs som ovan. Jag låter henne få hela barnbidraget och betalar fullt underhåll till henne. Skulle jag få som jag ville så skulle jag ha ett växelvis boende där vi har honom varannan vecka men det har mamman motsatt sig. Mamman vill nu att jag ska betala halva förskoleavgiften och det skulle jag gärna göra om vi hade barnet halva tiden var. Min fråga är vad reglerna säger om förskoleavgiften? Är det boendeföräldern som ska stå för den eller ska jag också betala trots att det inte är jag som har behovet av att ha honom förskoleplacerad. Jag arbetar hela dygn på ett hvb hem och lägger upp mitt arbete så att jag kan vara hemma med barnet de dagar som jag har honom.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!
I egenskap av förälder är du underhållsskyldig för ditt barn. Eftersom ditt barns mamma är boendeförälder så betalar du ett underhållsbidrag till henne som är skäligt efter barnets behov och er samlade ekonomiska förmåga( 7 kap 1 §, 2 § föräldrabalken). Underhållsbidraget ska inte täcka boendeförälderns egna utgifter, utan är tänkt att täcka en 2,5 årings normala kostnader. Alla barn går normalt inte på förskola och förskola och dyrare fritidsaktiviteter ingår därför normalt inte i underhållsbidraget.

Man får dock alltid göra en skälighetsbedömning. Om mamman väljer att ha barnet på förskola medan du anpassar ditt arbete så att du kan vara ledig med pojken, så skulle jag, med stöd av det ovan sagda, säga att det inte är skäligt att du betalar extra för en förskoleavgift som mamman drar nytta av men du inte nyttjar.

Alltså, så borde du inte behöva betala halva förskoleavgiften. Om mamman har svårt att betala förskoleavgiften själv så kan det ju dock vara värt för dig att tänka på fördelarna för din son att få lära sig och umgås med andra barn på förskola.

Du säger att du gärna skulle betala halva förskoleavgiften om du fick växelvis boende med sonen. Eftersom du vill få växelvis boende och mamman vill att du betalar halva förskoleavgiften så skulle du ju också kunna försöka prata med mamman om någon form av kompromiss. Upplever du att ni har svårt för att prata med varandra så kan ni vända er till familjerådgivningen i er kommun för att få hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94235)