Ska försäkringsersättningen beskattas?

Mitt hus brann ner Folksam köper ut mig för 900000kr. Skall jag skatta för de pengarna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittas i inkomstskattelagen (IL). Beroende på om ditt hus klassas som näringsfastighet eller privatbostadsfastighet så kommer svaret på din fråga att skilja sig. För näringsfastigheter är nämligen försäkringsersättningar skattepliktiga och för privatbostadsfastigheter är försäkringsersättningar skattefria. Från den fakta du har uppgett i din fråga kan jag inte avgöra om ditt hus är en näringsfastighet eller privatbostadsfastighet. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att ditt hus är en privatbostadsfastighet, men jag kommer även att kort nämna vad som gäller för näringsfastigheter.

Privatbostadsfastighet– försäkringsersättningen är helt skattefri

En privatbostadsfastighet är till exempel ett småhus (en- eller tvåfamiljshus) eller en ägarlägenhet som används som privatbostad av fastighetens ägare eller närstående till ägaren (2 kap. 13 § IL). Kravet på att bostaden ska användas som privatbostad innebär att bostaden ska helt eller till övervägande del användas för permanent boende av ägaren eller närstående till ägaren, eller att bostaden används som fritidsbostad av ägaren eller dess närstående (2 kap. 8 § IL). Kravet på att byggnaden till ”övervägande del” ska användas för bostadsändamål tar sikte på byggnadens totala yta. Att byggnaden till ”övervägande del” ska användas för bostadsändamål innebär för enfamiljshus att mer än 50 % av byggnadens yta ska användas just för bostadsändamål. Om 50 %, eller mindre än 50 % av ytan används för bostadsändamål så blir byggnaden en näringsfastighet istället. För tvåfamiljshus gäller ett lägre krav på minst 40 %. 

I vanligt talspråk skulle man kunna säga att ”en vanlig enfamiljsvilla” är ett småhus. Men det räcker alltså inte med att byggnaden endast klassas som ”en vanlig enfamiljsvilla” för att villan ska anses vara en privatbostadsfastighet, utan villan ska också till helt eller övervägande del användas som permanent boende av villaägaren eller dess närstående, alternativt användas som fritidsbostad av villaägaren eller dess närstående. Uppfyller byggnaden dessa krav så klassas alltså byggnaden som en privatbostadsfastighet (2 kap. 13 § IL).

Effekten av att en byggnad klassas som privatbostadsfastighet är att försäkringsersättningar vid t.ex. en skada på en privatbostadsfastighet är helt skattefria (8 kap. 22 § IL). Detta innebär t.ex. att om en försäkringsersättning betalas ut för en nedbrunnen privatbostadsfastighet så är försäkringsersättningen helt skattefri. 

Näringsfastighet – försäkringsersättningen beskattas

Om byggnaden inte uppfyller kraven för en privatbostadsfastighet så klassas den istället som en näringsfastighet (2 kap. 14 § IL). Effekten av detta är att försäkringsersättningen kommer att beskattas (8 kap. 22 § IL). 

Försäkringsersättningen är förmodligen skattefri i ditt fall

Eftersom jag misstänker att ditt hus är en privatbostadsfastighet (2 kap. 13 § IL) så kommer försäkringsersättningen vara skattefri i ditt fall (8 kap. 22 § IL). Skulle ditt hus mot förmodan klassas som en näringsfastighet så kommer dock försäkringsersättningen att beskattas. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar 

Theodora CaratasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Privat- och näringsfastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”