Ska fodervärden eller ägaren betala om hästen bli halt?

2020-09-01 i Avtal
FRÅGA
Hej. I avtalet för ponnyn vi är fodervärdar åt står det. "Fodervärden står ej för skador som visar sig vara "gammal skada"/förslitningsskada, såsom kotledsinflammationer som uppkommer pga ryggproblem med nacke eller rygg eller knäproblem, pålagringar eller lösa benbitar som upptäcks under kontraktstiden."Nu är ponnyn halt pga meniskskada och artros i ena bakknät. Uppkom ej från ridolycka utan plötsligt. Vem skall betala för behandling? Mvh Undrande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till att börja med är det bra att veta att det inte finns någon lag som reglerar fodervärd till häst. Utgångspunkten är alltså att det är vad som står i avtalet som gäller. Jag tolkar det som att du undrar om det är ni som fodervärdar eller ponnyns ägare som ska betala för skadorna som har uppkommit. Du beskriver att ponnyn är halt på grund av artros i ena knäet samt en meniskskada, och det rör sig med andra ord om två knäskador.

Enligt fodervärdsavtalet står det uttryckligen att ni som fodervärdar inte ska stå för skador som uppkommer på grund av knäproblem. Utgångspunkten är alltså att ni inte behöver betala för behandlingen. I avtalet står också att detta endast gäller gamla skador som upptäcks under kontraktstiden. Det som är avgörande är alltså om ni kan visa att skadorna inte har uppkommit under tiden ni har varit fodervärdar. Det enklaste är att låta en veterinär göra en bedömning för att på så vis kunna få ett intyg på att skadorna inte är nya.

Sammanfattning

Om ni kan visa att skadorna beror på förslitning och/eller fanns där redan innan ni blev fodervärdar ska ägaren till ponnyn enligt avtalet stå för behandlingen. Om det däremot visar sig att skadorna är nya måste ni själva betala för behandlingen. Bedömningen av om skadorna är gamla eller nya borde lättast kunna göras av en veterinär.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?