Ska fastigheten räknas som förskott på arv?

2019-04-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Min fråga gäller förskott på arv.Min bror fick en fastighet av vår morfar i början på 90-talet. Vår mor har nu gått bort och vi ska göra bouppteckning efter henne. Går det på något sätt att hävda att morfars gåva till min bror är förskott på hans arv efter mor? Min mor var morfars enda barn och skulle annars ha ärvt fastigheten efter honom. Så vitt jag har förstått finns det inget skrivet om gåvan i morfars bouppteckning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huruvida något ska räknas som förskott på arv är dels om gåvan givits till någon som är bröstarvinge, dels om det finns föreskrift därom.

Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar är förskott på arv

Utgångspunkten är att gåvor som den avlidne under sin livstid gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv. Undantaget är om det finns ett gåvobrev i vilket det framgår att det inte ska räknas som förskott på arv, alternativt om det av omständigheterna framgår att det varit avsett att det inte ska vara förskott på arv. En gåva till annan arvinge (dvs någon som inte är bröstarvinge) ska utgöra förskott på arv endast om det föreskrivits så i ett gåvobrev (jfr 6 kap. 1 § första stycket ÄB).

Som jag tolkar din fråga fick din bror fastigheten medan er mor levde. Då räknades du och din bror inte som bröstarvingar, utan som annan arvinge. Eftersom det inte finns skrivet att fastigheten ska vara förskott på arv är utgångspunkten att det inte är så heller.

Barn ärver sina föräldrar

Du och din bror ärver er mor nu när hon gått bort. Däremot hade er morfar gett bort fastigheten tidigare varför det inte går att hävda att ni ska ha rätt till fastigheten för att er mor skulle ärvt den, om den inte getts bort. Dels skulle eventuell invändning om att fastigheten utgjorde förskott på arv tagits upp när er morfar gick bort, dels är utgångspunkten att fastigheten inte utgör förskott på arv då det inte är skrivet att så skulle ske.

Tyvärr finns det ingen möjlighet att begära att fastigheten ska ses som förskott på arv efter er mor.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1019)
2019-08-18 Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?
2019-08-16 Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?
2019-08-15 Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?
2019-08-14 ​Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?​

Alla besvarade frågor (72151)