Ska fastigheten ingå i bodelningen?

Hej!

Min svåger är orolig att hans sambo ska kunna göra anspråk på hans bostad om han avslutar relationen. Jag menar att han inte behöver oroa sig och att den nya sambolagen inte påverkar. Hur fungerar det i verkligheten?

Min svåger hade en fastighet skriven som enskild egendom. Träffade sin nuvarande partner som flyttade in. Något år senare säljs fastigheten för 450 000 kr och en ny fastighet köps i dess ställe för 550 000 kr (Varken ökat eller minskat i värde till dags dato.) Min svåger tar ett personligt lån på den nya fastigheten för att täcka skillnaden. Hon lägger inte in några pengar. Han står som ensam ägare till fastigheten.

Hon blir gravid och föder en son som idag är 3 år. De har varit sambo i 5 år.

Om han skulle avsluta förhållandet vad har hon för legitima anspråk? Har hon någon rätt till monetär ersättning, del av fastigheten?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna i Sambolagen (SamboL) är tillämpliga.

Vad sker om de gör slut?

En bodelning ska göras om det tar slut mellan dem, (8 § SamboL). I bodelningen ingår bara samboegendom. Samboegendom innebär bostad och bohag som har inskaffats för ett gemensamt bruk, (3§ SamboL). Enskild egendom ingår INTE i bodelningen. Utgångspunkten är därför att fastigheten är samboegendom då de har köpt de för ett gemensamt bruk.

Kan fastigheten ses som enskild egendom?

Det framgår att den tidigare fastigheten var värd 450 000 kr och enskild egendom och att de sedan sålde detta och köpte en fastighet för 550 000 kr. Detta betyder alltså att 450 000 kr av dessa 550 000 är enskild egendom. Annan egendom som har trätt istället för fastigheten på 450 000 kr är enskild egendom, detta kallas för surrogat.

Frågan som ska behandlas nu är hur mycket av fastigheten är att ses som enskild egendom. Som jag har nämnt ovan är 450 000 kr enskild egendom. Det framgår inte i frågan om de resterande 100 000 kr är lån.

Om de 100 000 kr är lån så regleras detta i rättsfallet NJA 1978 s 526. Här var kontantinsatsen till fastigheten var enskild egendom. Fastigheten sågs därför som enskild egendom även fast kontantinsatsen var en mycket liten del.

Kan hon få tillgång till fastigheten på något annat sätt?

Det finns en möjlighet för den ena sambon att överta bostaden, men detta gäller enbart om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. (22 § SamboL). Detta undantag är inte tillämpligt då de bor i ett hus, vilket inte definieras som en hyres- eller bostadsrätt, utan en fastighet.

Det finns ingen rättslig regel som ger henne rätten att bo kvar i lägenheten om det skulle ta slut mellan dem. Sambolagen ger ett mycket begränsat skydd för sambon med mindre tillgångar och/eller inte är delägare av den gemensamma bostaden.

Kan det möjligtvis ses som ett hyresförhållande?

Deras relation kan ses som ett hyresförhållande och hon skulle då ha rätt till uppsägningstid. Hennes sambo kan ses som en hyresvärd och hon hyresgäst, då han är ägare av bostaden, och där hon hyr sig in i bostaden.

Hon har ingen rätt till automatisk förlängning av hyreskontraktet, dvs. inget besittningsskydd, eftersom han sambo "hyr ut" en del av sin egna bostad. Hon har dock rätt till tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen, (12 kap. 4 § JB). Uppsägningen ska ske skriftligt om deras samboförhållande varar längre än tre månader, (12 kap 8 § JB). Detta skydd finns för att hon inte ska kunna bli "utslängd" över en natt, och för att hon ska få tid att hitta en ny bostad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny.

Med vänlig hälsning,

Ajla VelicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning