Ska fastighet belägen utomlands tas med i bodelning?

2019-11-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en fastighet i ett annat land "ett land utanför EU/EES" kan ingå i bodelning i Sverige. I så fall vem har rätt att utvärdera värdet på fastigheten.Med vänlig hälsningAli
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan så som att bodelning ska göras på grund av äktenskapsskillnad då inget annat föreskrivs.

Reglerna kring bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om bodelning

När två personer ansöker om äktenskapsskillnad ska deras tillgångar fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i en bodelning är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör egen egendom finner man i 7 kap. 2 § och 7 kap 3 § ÄktB. Det finns inget krav i lagen om att giftorättsgodset måste vara beläget i Sverige eller inom EU/EES.

Vad gäller fastigheten i fråga?

En fastighet ska som utgångspunkt tas med i en bodelning, även om den är belägen utomlands. Det som kan göra att fastigheten inte tas med i bodelning är om den utgör enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). En fastighet kan vara enskild egendom på grund av exempelvis villkor vid arv, enligt gåvobrev, genom äktenskapsförord eller liknande (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB).

Hur ska fastigheten värderas

Huvudregeln är att tillgångar i en bodelning ska värderas till marknadspriser. Man kollar alltså bland annat på vad en liknande bostad vad gäller kvalité, storlek, läge med mer skulle kosta vid försäljning. Kan parterna inte komma överens angående prissättningen kan man ta professionell hjälp för värdering av fastigheten. Notera att det är värdet av tillgången vid inlämnandet av ansökan om äktenskapsskillnad som ska tas med i beräkningen.

Sammanfattning

Troligtvis utgör fastigheten giftorättsgods. Det finns ingenting som hindrar att fastigheter belägna utanför Sverige eller EU/EES tas med i en bodelning. Fastigheten ska därmed tas med i bodelningen om den inte utgör enskild egendom. Det finns inga föreskrivna krav om viss behörighet för att göra värderingen av fastigheten, parterna kan alltså göra det på egen hand. Fastigheter brukar värderas till marknadspris, kan parterna inte komma överens om värderingen kan de ta professionell hjälp för att värdera tillgången.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll