Ska en utländsk betala svensk skatt vid försäljning av en ärvd fastighet i Sverige?

FRÅGA
Hei jeg har arvet en andel i en jordbruksfastighet i Sverige etter min mor. Den selges snart og jeg er norsk. Er det skatt på disse pengene salget gir? Min mor var forøvrig svenskMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du bor i Norge och i övrigt inte har någon annan anknytning till Sverige än att du ärvt en jordbruksfastighet i Sverige efter din svenske mor.

Du är begränsat skattskyldig och ska betala skatt på grund av fastighetsförsäljningen

I svensk skatterätt skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL).

Med en obegränsat skattskyldig avses någon som:

- bor i Sverige

- stadigvarande vistas i Sverige

- har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).

Jag antar som sagt att du inte bor i Sverige. Med stadigvarande vistelse avses en sammanhängande vistelse om 6 månader under året och jag antar att så inte är fallet. Vad gäller den väsentliga anknytningen ska hänsyn tas till vissa omständigheter, bl.a. fastighetsinnehav, familj och var du är varaktigt bosatt (3 kap. 7 § IL). Endast det faktum att du ärvt en fastighet i Sverige medför inte att du blir obegränsat skattskyldig (Skatteverkets bedömning under rubriken "liknande förhållanden"). Jag drar därför slutsatsen att du inte är obegränsat skattskyldig.

Eftersom du inte är obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) med följden att du blir skattskyldig endast för vissa uppräknade inkomster. En av dessa uppräknade inkomster är just inkomster till följd av fastighetsförsäljning, s.k. kapitalvinster (3 kap. 18 § tionde punkten. IL). Du kommer alltså att få betala svensk skatt till följd av fastighetsförsäljningen.

Eventuella möjligheter till avräkning av den svenska skatten

Jag kan tyvärr inte uttala mig om norsk skatterätt men jag råder dig att ta reda på om man i Norge har någon slags möjlighet till avräkning av utländsk skatt (den svenska skatten du betalar med anledning av fastighetsförsäljningen).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (226)
2020-01-20 Skattskyldig när man flyttar utomlands?
2020-01-16 Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land
2020-01-08 Kan jag dömas för skattebrott om jag informerar skatteverket i efterhand?
2019-12-14 Var ska jag betala skatt om jag flyttar till annat land?

Alla besvarade frågor (76589)