Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?

2020-12-04 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag är sambo sen ett halvår tbx och nu vill min sambo köpa en sommarstuga. Det är hon som ensam köper stugan, hon tar själv ett lån. Jag har inget med köpet att göra. Nu undrar vi hur det skulle bli ifall jag skulle avlida. Hon vill ju inte att mina arvingar ska få del i hennes stuga. Jag har en dotter sedan ett tidigare förhållande. Måste vi skriva nåt juridiskt papper för att sambon kan vara säker på att behålla stugan ifall jag dör.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samboförhållanden är tillämplig lag sambolagen (2003:376) och frågan om dina arvingar skulle få del i hennes stuga regleras delvis i ärvdabalken om bröstarvingars arvsrätt, men huvudsakligen i 8 § SamboL om bodelning vid samboförhållandes upphörande. Ett samboförhållande anses upphöra när någon av samborna avlider, och vid ett sådant skede kan den efterlevande sambon begära bodelning (2 § & 8 § SamboL). Vid en eventuell bodelning ingår enbart samboegendom, dvs sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensam räkning. Från bodelningen undantas egendom som används för fritidsändamål, som exempelvis en sommarstuga. Sommarstugan i sig utgör med andra ord inte samboegendom, och skulle inte ingå i en eventuell framtida bodelning (3-7 §§ SamboL).

I vissa fall kan en sambo göra anspråk på att dold samäganderätt föreligger i viss egendom, för att kunna få ut en del av egendomens värde vid en bodelning (Lag (1904:48 s. 1 om samäganderätt). Så bör dock inte fallet anses vara här heller, med hänsyn till att du direkt frånsäger dig någon koppling eller samäganderätt till sommarstugan. Vid fall där någon part åberopar dold samäganderätt måste dessutom tre kriterier vara uppfyllda; 1) egendomen ska ha inköpts för gemensamt bruk, 2) den dolde ägaren ska ha bidragit ekonomiskt vid förvärvet av egendomen, 3) syftet med det ekonomiska bidraget ska ha varit att bli samägare i egendomen. Inget av de tre kriterierna är till synes uppfyllda i det här fallet, varpå ett anspråk om dold samäganderätt hur som helst inte skulle kunna vinna framgång.

Det är fullt möjligt att avtala om att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning genom s.k. samboavtal. Något som inte är nödvändigt vad gäller just sommarstugan med hänsyn till det ovan anförda, men skulle ni vilja avtala om att undanta någon annan egendom är det som sagt fullt möjligt (9 § SamboL).

Så sammanfattningsvis, skulle dina arvingar inte ärva del i sommarstugan. Detta på grund av att den inte anses utgöra samboegendom som skulle vara föremål för en eventuell bodelning vid ena sambons bortgång. Det skulle inte heller vara möjligt att föra någon talan om dold samäganderätt avseende egendomen.

Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91353)