Ska en ny talman väljas efter extraval till riksdagen?

FRÅGA
<p>En talman är tydligen vald för hela mandatperioden (4 år) och kan inte avsättas under den tiden.</p><p>Men vad händer om det blir ett extra val till riksdagen? Kommer det att ske en ny omröstning om talman efter ett sådant val?</p>
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt angående att talmannen inte får avsättas av riksdagen under ett mandatperiod.

Om det skulle uppstå ett nytt val ska också en ny talman väljas av riksdagen. En talman är endast valt för en valperiod (se regeringsformen (RF) 4 kapitlet 2 §).

Talmannen måste lämna ett förslag till riksdagen om ny statsminister (se RF 6 kapitlet 4 § 1 stycket). Har riksdagen fyra gånger inte godkänt talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits (se RF 6 kapitlet 5 §). Observera att de nya riksdagsledamöterna som väljs genom ett extraval inte sitter fyra år utan endast till nästa ordinarie val. Samma sak gäller för talmannen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin Folkegård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (487)
2018-11-09 Vad är common constitutional traditions?
2018-11-01 Vad för frågor kan man ställa på Lawline?
2018-10-29 Får entrévärdar utför alkoholtester?
2018-10-28 Kan tidigare depression och ADHD-diagnos vara hinder mot att få vapenlicens?

Alla besvarade frågor (61771)