Ska en legatarie godkänna arvskifteshandlingen?

Skall legatarier vid sidan av övriga arvingar godkänna arvskifteshandlingen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns diverse skillnader mellan att vara bland annat legatarie och universell testamentstagare. En legatarie är någon som har fått en viss sak/legat testamenterat till sig. Universellt förordnande är exempelvis någon som får andelar eller hela kvarlåtenskapen tilldelat. Vidare är det endast universella testamentstagare som räknas som så kallade dödsbodelägare (18 kap 1 § Ärvdabalken, ÄB). Med detta menas att en universell testamentstagare kan delta i förvaltningen av testatorns dödsbo, och ska kallas till bouppteckning och delta i förättandet av arvskiftet, vilket en legatarie inte gör. En arvskifteshandling är en handling som upprättas och skrivs under av arvingar och universella testamentstagare vid ett arvskifte enligt 23 kap. 4 § ÄB. Som svar på din fråga står det inget om att en legatarie ska skriva under arvskifteshandlingen.

mvh

Therese AxénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”