Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?

FRÅGA
Går tillgångarna i en kapitalförsäkring direkt till förmånstagare utan att först täcka skulder i dödsboet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör kapitalförsäkring, därför kommer jag att tillämpa försäkringsavtalslagen (FAL).

Ska en kapitalförsäkring utbetalas direkt till en förmånstagare eller ska kapitalförsäkringen först täcka dödsboets skulder?

Ett försäkringsbelopp ska inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap (dödsboet) om det finns en tillsatt förmånstagare (14 kap. 7 § FAL). Det betyder att förmånstagaren kommer få pengarna direkt utan dödsboets involvering. Om det däremot inte finns någon förmånstagare kommer pengarna tillfalla dödsboet och därmed täcka dödsboets skulder.

Undantag - jämkning

Det finns ett undantag till denna huvudregel som gör det möjligt att jämka ett förmånstagarförordnande så att hela eller en del av pengarna tillfaller den avlidnes make eller bröstarvingar (barn till den avlidne). Dock kommer resultatet av en sådan jämkning inte tillfalla dödsboet. Det är endast en make/maka eller en bröstarvinge som kan jämka förordnandet. En förutsättning för jämkning är att resultatet av förordnandet är oskäligt gentemot maken eller bröstarvingen (14 kap. 7 § 2 st. FAL). Det kan exempelvis handla om en tvåbarnsförälder som endast har det ena barnet som förmånstagare. Om föräldern går bort kan det andra barnet jämka förordnandet om förordnandet visar sig vara oskäligt.

Sammanfattning

En kapitalförsäkring ska inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap om det finns en tillsatt förmånstagare till försäkringen. Det betyder att försäkringsbeloppet ska gå direkt till förmånstagaren och inte till dödsboet och räcka eventuella skulder. Det är möjligt för en make eller ett barn att jämka förordnandet om resultatet blir oskäligt. Om en jämkning sker kommer inte pengarna tillfalla dödsboet utan till den make eller barn som har begärt en jämkning.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om du har någon ytterligare fråga eller fundering är du välkommen att ställa en fråga till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96505)