Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?

2021-04-11 i Bodelning
FRÅGA
Vi är sambo som ska gå skilda vägar vi äger en huhusvagn där vi båda står på lånet skaffade den för att ha gemensamt. Har vi rätt till hälften var nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Såsom jag förstår din fråga, så undrar du vem av dig och din sambo som får husvagnen och hur ni ska göra med lånet nu när ni ska separera.

Jag kommer gå igenom vilka regler som är aktuella, och sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Vad ingår i bodelningen?
Regler om vad som ska ingå i en bodelning mellan sambos finns i sambolagen, förkortad SamboL.

Den egendom som ska ingå i bodelningen är samboegendom. När samboförhållandet upphör, kommer sambornas samboegendom, efter avdrag för eventuella skulder, läggas samman och sedan delas lika mellan samborna (13 § och 14 § SamboL).

Det som är samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas egendom som inryms i boendet, men till gemensamt bohag räknas inte föremål som huvudsakligen används för fritidsändamål (7§ SamboL). Eftersom en husvagn inte inryms i boendet och den används dessutom i huvudsak för fritidsändamål, är denna alltså inte samboegendom och ingår inte i bodelningen. Det betyder att den inte ska delas lika mellan samborna enligt sambolagens regler, utan husvagnen och dess lån ska tillfalla den som anses äga denna.

Det som dock bör nämnas är att sambolagen är dispositiv. Det betyder att man genom ett eget avtal eller överenskommelse kan komma överens om annat än vad som står i lagen. Ni kan därmed själva bestämma att ni ska dela lika vad gäller husvagnen och lånet.

Samäganderätt
Det finns även regler om när flera äger en sak tillsammans i lag om samägande rätt, förkortad SamägL.

Om två eller flera äger en sak/egendom tillsammans, så får de varsin lott i egendomen (1 § SamägL). Det betyder att äger man egendom tillsammans, så delas denna lika. Du nämner som sagt att husvagnen är köpt för gemensamt bruk och ni båda två står på lånet. Jag förstår det då också som att ni betalat lika mycket för husvagnen när ni köpte denna. På så sätt äger ni husvagnen tillsammans, och ska delas lika. Skulle det dock vara så att någon av er betalade lite mer vid köpet, och att någon av er ensam står som ägare, kan större del eller husvagnen tillfalla denne. Det är då upp till den personen att bevisa detta.

Sammanfattning och rekommendation
Enligt sambolagens regler så ska inte er husvagn ingå i er bodelning nu när ni går isär, utan husvagnen ska tillfalla den som anses vara ägare till denna. Såsom du beskriver att ni tagit ett gemensamt lån, som ni båda står på, och att den är köpt för gemensamt bruk, är det rimligt att anse att ni samäger husvagnen tillsammans. Ni äger därmed lika stor del av husvagnen, och lämpligast är då att dela lika på husvagn och lån. Skulle det finnas omständigheter som att någon äger större del av husvagnen, eller till och med ensam, ska personen kunna bevisa detta för att ha större rätt till husvagnen.

Det allra bästa är såklart att ni själva kommer överens om hur ni ska dela både husvagnen och lånet vid er separation. Utifrån det du beskriver, är det enligt min rekommendation lämpligast att ni delar på både husvagnen och lånet.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om jag tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma med dessa till oss här på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96522)