Ska en gåva till bröstarvingen given för 20 år sedan anses som förskott på arv?

2019-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Min pappa har precis avlidit och vi skall göra en bouppteckning.Han var omgift med en annan kvinna än min mamma. De enda bröstarvingarna som finns är jag och min bror. Vi är således särkullbarn i dödsboet.Min pappa var tidigare företagare och han överlät aktiebolaget som en gåva till mig och min bror för snart 20 år sedan. Vid den tidpunkten var han gift med den nya kvinnan och i deras äktenskapsförord så var aktierna upptagna som pappas enskilda egendom. Min fråga är om denna gåva i form av aktier i hans aktiebolag på något sätt skall tas med i bouppteckningen?Finns det risk att gåvan är att anse ett förskott på arv för mig och min bror? Och om det är så, hur ska man i så fall kunna värdera denna gåva?I gåvobrevet står det inget om hur gåvan skall betraktas.I pappas testamente finns formuleringar som tyder på att han inte har ansett eller åtminstone förstått att denna gåva kan betraktas som förskott på arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen. Om du och din bror har fått en lika stor gåva vardera bör detta dock inte medföra några större problem när det gäller att avräkna förskottet och fördela arvet. Så länge det inte finns ett testamente som säger någonting annat så har du och din bror i egenskap av bröstarvingar rätt till hälften var av arvet efter er far. Avräkningen av gåvorna blir då en till synes formell del av bodelningen men den kommer inte påverka storleken på respektive bröstarvinges arvslott under förutsättning att gåvorna var lika mycket värda vid gåvotillfället. Detta för oss in på din nästa fråga avseende värdering av gåvorna.

6 kap 3 § ÄB stadgar att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan. Värderingen av era gåvor görs alltså med utgångspunkt i vad de var värda då ni fick aktierna för 20 år sedan.

Utifrån det ovan nämnda kan det konstateras att huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge ska tas med i bodelningen och avräknas från bröstarvingens arvslott. Om det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska gåvan inte påverka bröstarvingens arvslott. Det har ingen betydelse att er far har uttryckt i sitt testamente att han inte ville att gåvorna skulle utgöra förskott på arv. En sådan vilja måste nämligen skriftligen uttryckas i gåvobrevet senast vid gåvotillfället och kan inte regleras på efterhand. Gåvobrev utan särskilt angivna villkor lyder alltså under huvudregeln i 6 kap 1 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81722)