Ska en gåva som inte utgör förskott på arv ingå i arvskiftet?

Hej!

Vi är fyra syskon i familjen och vår mor har givit 3 av barnen ett hus i gåva 2009, och har nu avlidit. Gåvan skall ej anses utgöra förskott på arv enligt det gåvobrev som hon skrivit! Nu har det syskonet som inte fick ta del av gåvan åberopats sin laglott och att värdet av fastigheten skall läggas till kvarlåtenskapen. Hur räknas laglotten ut i detta fall? Kan de syskon som har fått huset i gåva begära ersättning för de jobb som gjorts i huset under de år fastigheten varit i deras ägo? Är det värdet av fastigheten vid övertagande som gäller, eller är det vid försäljningstillfället?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid förskott på arv återfinns i ärvdabalken. Enligt 6 kap. 1 § ska gåvor från arvlåtaren till sina bröstarvingar bedömas som förskott på arv, vilket räknas av på deras arvslott. Av § framgår dock att detta endast gäller om det inte framgår att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle utgöra förskott på arv.

Eftersom er mor skrivit i gåvobrevet att fastigheten inte ska utgöra förskottpå arv, ska fastighten inte ingå vid beräkningen av kvarlåtenskapen. Istället ska den egendom som tillhörde er mor vid hennes frånfälle utgöra kvarlåtenskapen. Finns det inget testamente som säger något annat ska ni 4 syskon alltså dela lika på den egendom som finns kvar. Fastigheten faller helt utanför arvskiftet.

(För att svara på dina efterföljande frågor kan tilläggas att gåvans värde vid gåvotillfället ligger till grund för bedömningen, och att detta belopp dras av från arvingarnas arvslotter. Arvingarna kan som mest bli utan kvarlåtenskap vid arvskiftet, de kan aldrig bli betalningsskyldiga för det fall gåvan är värd mer än vad som finns kvar av kvarlåtenskapen.)

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning