Ska en gåva ses som förskott på arv och hur ska gåvan värderas?

Hej!

Jag har egentligen två frågor:

Jag och mina två syskon fick aktier i vår pappas nystartade bolag om 20 procent vardera för ett antal år sedan. Gåvan enskilt var då 165 000 och 500 000 sammanlagt. Enligt en bolagsvärdering var bolaget värt 828 000 vid tillfället. Vår pappa har gått bort och vi har två minderåriga syskon som vi tydligen ska kompensera ekonomiskt för de aktier vi fått. Det finns 1.7 miljoner i dödsboet. Hur ska man räkna? Stämmer det att detta räknas som förskott på arv? Pappa uttryckte muntligen att vi fick aktier därför att aktiebolaget skulle ha en styrelse.

Kan våra nu minderåriga syskon kräva att de också ska ha 20 procent vardera av företaget? Företaget är idag värt mellan 1.5 till 2 miljoner. Vi ärver ju pappas andelar om 40 procent. Det ger oss tre äldre syskon 28 procent var och de två yngre får 8 procent var.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!


Ska gåvan ses som förskott på arv?

I 6 kap. 1 § ärvdabalken står det att huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar (vilket du och dina syskon är) ska ses som förskott på arv. Detta ska således avräknas vid ett arvskifte, eftersom lagen har som utgångspunkt att en arvlåtare inte vill gynna vissa arvingar utan vill att arvingarna ska ha lika stor del av kvarlåtenskapen.

Emellertid är detta huvudregeln. Det finns två undantag.

Det ena undantaget är om det uttryckligen framgår att gåvan inte ska avräknas på arvet. Detta har inte din far inte nämnt, varför undantag 1 inte är tillämpligt.

Det andra undantaget är om det av omständigheterna framgår att gåvan inte skulle ses som ett förskott på arv. Att er far velat ge er gåvan endast för att aktiebolaget skulle å ena sidan kunna ha en styrelse skulle eventuellt kunna tyda på detta, men å andra sidan är frågan om det verkligen skulle betyda att det inte är ett förskott på arv. Det kan anses att det bara var en praktisk åtgärd och inte menat som en gåva som inte skulle avräknas som förskott på arv. Vidare måste ni bevisa att det inte ska anses vara ett förskott på arv, och då är det för er del tyvärr till er nackdel att det skett muntligen eftersom det är svårare att bevisa.

Sammantaget verkar det svårt i detta fall att gå emot huvudregeln om att gåvor till bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv.

Hur ska gåvan värderas?

I 6 kap. 3 § ärvdabalken står det att huvudregeln är att avräkning på gåvan ska, som huvudregel, utgå från gåvans värde vid gåvotillfället, alltså inte vad gåvan är värd idag. Man ska alltså avräkna med 165 000 ("per gåva") eller 500 000 sammanlagt som förskott på arv.

De övriga syskonens rätt till arv / aktier

De övriga syskonen har inte per automatik rätt till 20 procent av aktierna. Om inget testamente har upprättats gäller den legala arvsordningen vilket innebär att de har rätt till 1/5 var enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (bröstarvingar ärver lika mycket). Det finns 1.7 miljoner i dödsboet skriver du. Andelarna ska justeras med hänsyn till de förskott ni äldre syskon har fått.

Uträkningen av varje arvinges arvslott kan också uttryckas med formel:a = b + f / na = arvslottenb = behållningen i boetf = förskott på arvn = antal arvingar.Arvslotten blir således (1 700 000 + 500 000) / 5 = 440 000I beräkningen lägger man alltså till vad som "skulle ha funnits" om förskottet på arvet ej givits ut utan hade funnits i boet. De två yngre syskonen har således rätt till 440 000 var av 1 700 000. Man utgår från summan i boet och inte från procent aktier i aktiebolaget eller dylikt. Ni tre äldre syskon har rätt till cirka 270 000 var (1.7Mkr - 0,88 Mkr = cirka 820 000 --> 820 000 / 3 = cirka 270 000 kr var av det som finns kvar i boet. Man räknar således med att ni redan fått 165 000 var av kvarlåtenskapen (165 000 + cirka 270 000 = cirka 440 000) och då har alla fem arvingar fått lika mycket.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”